Activiteitenbesluit buiten werking?

Gepubliceerd op 7 april 2021 om 11:33

We hebben het er al eerder over gehad, maar nu is de zaak weer een stapje verder. Op de site van Wijksnieuws is dit artikel te lezen. Daarin geven ze aan dat besluiten over molens aldaar, maar ook in Houten, zeer waarschijnlijk gebaseerd zijn op onrechtmatige normen. Het Europese Hof gaf eerder, onder andere in België, aan dat de wetten en normen rond molens niet voorzien zijn van een uitgebreide Milieu Effect Rapportage. Daarmee zijn de daaruit voortvloeiende RES-sen en vergunningen ook niet OK omdat die op dit moment met een ‘MER-light’ kunnen volstaan.

De Raad van State is zich nu serieus aan het beraden over wat ze aan moeten met het Activiteitenbesluit. En wat ze gaan vragen aan de Europese Commissie. Helderheid zou wel eens lang op zich kunnen laten wachten. Gelukkig hebben we de tijd. Pas over ca. vijf jaar wil Vijfheerenlanden het traject met vergunningen voor molens afgerond hebben. Als tegen die tijd het activiteitenbesluit echt buiten werking wordt gesteld vervallen al die vergunningen per direct. En komen molens en hun bouw stil te staan.
Ook tijdens die wachttijd is er al invloed. Initiatiefnemers zijn niet blij met deze onzekerheid. Investeerders zullen zich beraden om in zo iets ongewis hun geld te steken. Daarmee wordt de business case erg lastig, temeer daar de overheid de subsidies elk jaar vermindert.