De mammon of toch...

Gepubliceerd op 2 mei 2021 om 20:17

Het is al een lang bestaand dilemma. Althans, als je onzeker bent van je zaak. Ga je voor God of voor de Mammon?

In de aanloop naar de aanleg van het windpark N33 kozen bestuurders ondanks de bijzonder heftige tegenwerpingen en bezwaren van bewoners toch, onder druk van initiatiefnemers, voor doordrukken. Het windpark kwam er. Nu, zie bijgaand artikel uit het FD, regent het klachten en dient de voltallige gemeenteraad een motie in om de molens 's nachts stil te zetten, tussen 22.00 en 06.00. Wég business case. Wég plannen tot duurzaamheid. Wég SDE bijdrage van de bewoners en nog veel meer burgers. Wég geloofwaardigheid van de gemeenteraad en van burgemeester en wethouders. Wég vertrouwen. Wég belofte dat als het donker is de molens het niet-werken van de zonnepanelen zullen opvangen.

Nee, het is inderdaad niet mogelijk om én God te dienen én de Mammon. Gij moet kiezen.

Mogelijk wordt er iets gevonden om die molens in N33 stiller te krijgen. En draaien we door alsof er niks was gebeurd. Maar ergens slaan de mensen in die buurt wat er gebeurde op. En dat zál er een keer uit komen. 

Wij vertrouwen er nog steeds op dat de gemeenteraadsleden en de wethouder in Vijfheerenlanden de verstandige keuzes maken. 

Iedereen Wil S Nachts Een Stil Windpark
PDF – 1,9 MB 224 downloads