Geluidschade waait binnen bij RIVM

Gepubliceerd op 4 juni 2021 om 08:55

Bij veel vragen over schade aan de gezondheid vanwege windmolens verwijzen onze bestuurders ons naar de officiële stukken vanuit het RIVM. Daarin staat zoveel als ‘het valt wel mee, en als je maar goed laat participeren waait het wel over’.
Welnu, goed nieuws voor omwonenden: het RIVM begint in te zien dat er toch meer aan de hand is dan men zou willen. Op de site van de NOS is in dit artikel te lezen dat men een expertise centrum gaat oprichten: het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid. 


Het artikel gaat verder ook nog in op de frustratie die bij veel bewoners leeft over hoe ‘doof’ onze bestuurders zijn voor negatieve signalen over windmolens. Mogelijk gaat dat expertise centrum helpen de klachten serieus te nemen.

Wij kunnen niet wachten tot dit expertise centrum opgericht is. En dat de reële gevaren van windmolens nu eindelijk eens serieus genomen worden want afkomstig van ‘het instituut met gezag’.