Moratorium als medicijn tegen Don Quichot

Gepubliceerd op 4 juni 2021 om 16:23

Vorige week haalden we het al aan in dit artikel: we hebben ons aangesloten bij het Nederwind Netwerk. Van daaruit, maar ook vanuit andere bewegingen zoals de NLVOW en Windalarm, is een open brief verstuurd naar veel bestuurders in Nederland. Met daarin de oproep om een moratorium af te roepen over wind op land. Stop het afgeven van nieuwe vergunningen.

De hoofdargumenten zijn:

  • De doelstellingen qua energie-opwekking voor 2030 zijn al gerealiseerd met wat we nu op zee en land hebben geplaatst of op korte termijn gaan doen. Extra vergunningen zijn dus niet nodig.
  • Wind op zee is goedkoper dan op land. Als je dan tóch windmolens plaatst, doe het dan dus op zee. 
  • Grootschalige inzet van windmolens vlak bij huizen leidt tot geluidsoverlast en gezondheidsschade bij tienduizenden mensen. Zelfs het RIVM begint nattigheid te voelen.
  • De focus van de grote landelijk opererende politieke partijen (oa. VVD, D66, CDA, PvdA en SP) ligt inmiddels op wind-op-zee. Waarom wedden op een verliezend paard? In de gemeente Stichtse Vecht loopt de gemeenteraad al kennelijk een beetje vooruit. Ze vroegen aan het college de mogelijkheden te onderzoeken om via wind op zee de RES plannen in te vullen. Zie punt 6 op deze agenda.
  • Zelfvoorzienend-heid per gemeente lijkt mooi maar word nergens anders als argument ingezet dan bij de RES-sen. Zet in plaats daarvan een landelijke coördinatie op verdeel de lasten en lusten naar gelang er (fysieke) ruimte is. Nu al zien we veel 'grens-geschillen' waarbij  bewoners van gemeente X geconfronteerd worden met uitzicht op molens van gemeente Y. De huidige aanpak leidt tot verdeel en heers zoals we al eerder berichtten. Pak het dus anders aan.

Inmiddels heeft deze oproep ook de bestuurders van Vijfheerenlanden bereikt. We zijn verheugd te zien dat de stukken geagendeerd zijn. Zie agendapunt 5.3 voor de vergadering van 10 juni aanstaande, de stukken genummerd 9.

En we hopen dat de gemeenteraad en het college van B&W in staat zijn over hun eigen schaduw heen te stappen. Na lezing van de oproep tot moratorium moet toch duidelijk zijn dat doordrukken van de windmolen-plannen  eigenlijk een beetje lijkt op het gevecht van Don Quichot. Alleen vecht men nu - tegen beter weten in - voor het 'binnenhalen' van windmolens.