Verslag gesprek Windmolens 14 Juni

Gepubliceerd op 17 juni 2021 om 08:47

Afgelopen week nam een van onze leden deel aan de gesprekken met de wethouder over de windturbines en was zo goed een verslag voor ons te maken. Hier een korte weergave.

"

Er waren 14 deelnemers. Vijf daarvan waren ambtenaren van de gemeente en ook een raadslid deed mee. Ook was er een deelnemer vanuit energie coöperatie De Knotwilg. Eigenlijk dus maar 7 echte inwoners. Opmerkelijk.

In deze groep waren duidelijke voorstanders maar nog meer tegenstanders. De zorg voor de natuur had duidelijk de overhand. In Vijfheerenlanden broeien en vliegen veel vogels en met name daar gaan de zorgen over.

Opvallend was dat de deelnemer vanuit de Knotwilg allerlei vragen stelde die procedureel of technisch van aard waren (wanneer worden de keuzes gemaakt, etc.) en ruim vijf minuten bezig was zijn eigen organisatie over het voetlicht te brengen. Bedenkelijk dat de wethouder er voor koos deze schaamteloze reclame toe te staan.  (Zijn Vijfheerenlanden en de Knotwilg dan toch partners? Red.)

Een deel van de resultaten van de eerder gehouden enquête onder de inwoners werd getoond. Ook daar veel zorgen over de natuur. Ook de voorkeuren voor de zoekgebieden werden getoond: 50% heeft voorkeur voor Autena, 27% voor Lexmond en 23% voor Zijderveld. Voor alle drie gebieden zijn initiatiefnemers actief, maar hun namen zijn niet gedeeld.

Verder viel op hoe de gemeente nogal rechtlijnig denkt: het RES bod zou eigenlijk moeten gaan over hoeveelheid opbrengst van energie maar er wordt telkens gerekend in aantallen windturbines en die moeten vooral op land staan. De vraag over turbines op zee werd afgewimpeld met: dat heeft de landelijke RES organisatie zo bepaald.

Tenslotte viel weer op hoe paternalistisch de wethouder te werk gaat. Bij het verwelkomen van het raadslid moedigde ze hem vooral aan eindelijk eens in gesprek te gaan met de inwoners en deze gelegenheid goed te gebruiken. “Dit is jé moment!” Alsof raadsleden zelf niet in staat zijn het gesprek met de inwoners te voeren!

"

Dank aan ons verenigingslid om dit te delen. Goed dat er naar bewoners wordt geluisterd. We hopen dat er concreet iets met de informatie wordt gedaan. Nederland en Vijfheerenlanden hebben gewoon geen ruimte meer voor nog meer turbines. En dat er gekeken wordt naar windturbines op zee of, als dat niet kan of men niet wil, intensiever gebruik maakt van Autena. Het argument lagere opbrengst bij de bestaande turbines zou met een flinke korrel zout genomen moeten worden. Nu al staan de drie windturbines zo dicht bij elkaar dat ze elkaar beïnvloeden qua opbrengst. En als die iets lagere opbrengst maakt dat mensen en vogels geen last hebben. En als we dan ook nog het landschap sparen (clusteren is beter) en onszelf de planschade besparen. Dan is de keuze toch niet zo moeilijk.