Vijf keer beter door Wind op zee

Gepubliceerd op 12 juni 2021 om 11:45

In dit artikel in het Kontakt zien we wethouder Middelkoop die zich uitspreekt over de plannen van de gemeenteraad voor de komende jaren in Vijfheerenlanden. Kernpunten zijn duurzaam wonen en werken in een vitale samenleving. Wij staan dat vanuit onze vereniging in ruime mate voor.

We zien de volgende punten die in relatie staan tot windmolens (als je even verder vooruit denkt althans):

  • de gemeente moet erg op de centen gaan letten
  • er moeten grotere aantallen duurzame woningen komen dan eerder voorzien
  • men wil naar een duurzamere en socialere samenleving
  • een aantrekkelijk Vijfheerenlanden
  • ecologisch groen beheer en herstel van biodiversiteit

Welnu, wij zien een mogelijkheid om met een relatief simpele koerswijziging op al deze gebieden te scoren, namelijk door de voorgenomen en nog te plannen windmolens allemaal op zee te zetten in plaats van binnen de gemeentegrenzen. Dat kun je doen door te participeren in grotere plannen en initiatiefnemers zoals de Knotwilg op te roepen hun blik te verleggen. En we zagen eerder dat bij windmolens het argument van ‘lokaal opwekken’ echt een flauwekul argument is.

Laten we de ambities van de gemeente nog even doornemen:

  • Financiën: check. Windmolens op zee zijn inmiddels echt goedkoper dan op land. En de gemeente hoeft geen planschade uit te keren.
  • Duurzame woningen: check. Door geen molens in de gemeente te plaatsen blijven er veel meer plekken over die niet dicht bij molens komen. In Zijderveld ligt bijvoorbeeld ten noordwesten van de kerk een strook die voorbestemd is voor bebouwing. Dat zou niet kunnen als de molens in het zoekgebied Zijderveld komen te staan 
  • Duurzaam en sociaal: check. Met plaatsing op zee laat je zien dat het welzijn van de bewoners je echt aan het hart gaat (sociaal) en er zullen minder mensen ziek gaan worden (duurzaam gezond dus) van molens. En de onderlinge spanningen tussen voor en tegenstanders nemen af (sociaal).
  • Aantrekkelijk: check. We scoren in Vijfheerenlanden op de waarde kaarten van het Groene Hart met Top kwaliteit. Windmolens zijn technische dingen die het uitzicht hinderlijk verstoren. Als het niet nodig is, plaats ze dan ergens anders waar niemand ze ziet.
  • Ecologische groen beheer en herstel van biodiversiteit: check. Molens worden meestal geplaatst waar geen of weinig mensen wonen. Dat zijn hier vaak natuur achtige gebieden. De aanleg en het gebruik van windmolens levert schade op aan de flora en aan de vogels. Ook dat is simpelweg te vermijden door ze elders te plaatsen.

Vijf keer beter dus! Wij denken dat er weinig zo simpele besluiten te vinden zijn die echt op alle vijf ambities van de gemeente scoren. En, de wethouder zegt dat molens ‘een moetje’ zijn. Prima. Laat ze maar komen. Maar zet ze dan niet hier neer, maar op zee. 

Met zo’n grote organisatie als de RES project buro’s hebben moet het niet moeilijk zijn om legale, financiële en wat dies meer constructies te bedenken waarbij gemeenten als Vijfheerenlanden makkelijk hun invulling op zee kunnen realiseren.