Sentiment wordt landelijk

Gepubliceerd op 21 juni 2021 om 21:55

De negatieve sentimenten over de manier waarop plannen rond windturbines worden doorgedrukt beginnen landelijke trekken te vertonen. De Telegraaf heeft altijd een goede neus gehad voor wat er onder de bevolking leeft en plaatste bijgaand artikel. We zien daar onder meer hoe onze eigen voorzitter aan het woord komt en zich uitspreekt met “Er is geen enkele vorm van inspraak, er wordt ons alleen iets opgedrongen”.
En dat gebeurt niet alleen zo in Zijderveld, maar door de hele RES U16 regio, en ook daar buiten. Gelukkig hebben we in de U16 wat tijd gekregen om later met resultaten te komen.

En we zagen ook het hoofdredactionele commentaar van de Telegraaf voorbijkomen wat als banner dient voor dit nieuws artikel (klik er op om het leesbaar te maken). Je mag vinden van de Telegraaf wat je wil, maar gek zijn ze niet. En als een hoofdredactie van een landelijke krant dit bespreekt, dan is er toch echt wel wat aan de hand. Ze eindigen met “Kennelijk is er een Europese tik op de vingers nodig om betere bescherming van de burger af te dwingen”. Eigenlijk te treurig voor woorden. En voor alle duidelijkheid: niemand is tegen maatregelen om het klimaatprobleem te lijf te gaan. We verzetten ons tegen windturbines dicht bij huizen (in Zijderveld).

Maar, ook hier komt het weer goed uit dat de U16 wat tijd gekocht heeft. Het maakt het mogelijk voor onze raadsleden om terug te komen op hun eerdere voornemens en de komst van windturbines te stoppen. Om de eerder uitgebreid gemelde redenen plus ‘het moet van Europa’. En om gezichtsverlies te voorkomen en om te laten zien dat het wel en wee van de bewoners echt van belang is voor onze volksvertegenwoordigers.  
Merk overigens op dat we recent informatie kregen waaruit blijkt dat provincies GEEN macht hebben om de komst van windturbines door te drukken. Dát is goed nieuws! Dat maakt dat de colleges van B&W en raadsleden zich niet meer hoeven (en kunnen) verschuilen achter een provinciale aanwijzing. En daarmee ligt voor ons bestuur in Vijfheerenlanden een rode loper klaar: doe wat je burgers willen. Wees wijs en doe wat echt goed is.

Ruim 50 000 Keer Nee Tegen Windturbines Utrecht Er Is Geen Enkele Inspraak Binnenland Teleg
PDF – 2,9 MB 219 downloads