Leden gemeenteraad vals voorgelicht

Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 10:22

Bijgaande brief is gisteren als mail gestuurd naar alle griffies van de gemeenteraden in Nederland. Hij bevat een waarschuwing dat de gemeenteraadsleden vals worden voorgelicht over de vergunningen voor windturbines. De raadsleden worden verzocht om:

"

  1. te stoppen met de bouw, planning en exploitatie van windturbines op land.
  2. de RES pas te tekenen, nadat alle plannen voor windenergie op land eruit zijn verwijderd.
  3. te stoppen met het verlenen van vergunningen voor nieuwe windturbines.
  4. Bestaande vergunningen voor windturbines in te trekken.

"

De waarschuwing wordt gegeven vanuit het Nederwind netwerk waar wij ons ook bij hebben aangesloten. De kern van de valselijke voorlichting is deze:

"Een WOB-verzoek heeft uitgewezen dat de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken in nauw overleg met de windmolenbranche een gezamenlijke woordvoeringslijn hebben opgesteld, waarin wordt gesteld, dat de uitspraak van het Europees Hof in de Nevele zaak alleen betrekking heeft op Vlaanderen en niet op Nederland. Dit is pertinent onjuist en kan worden bestempeld als Fake News.

Op dit moment proberen bovengenoemde ministeries krampachtig door misbruik van een juridische truc (de "Acte Claire") de Raad van State ertoe te bewegen het Europees recht nog langer buiten de deur te houden.  "

De raadsleden worden er op gewezen dat ze onrechtmatig bezig zijn en verantwoordelijk gehouden kunnen worden als ze meewerken bij het aanvragen of in stand houden van vergunningen voor windturbines en de turbines laten draaien. Tevens worden ze opgeroepen de burgemeester aan te spreken op zijn rol als hoeder van de integriteit en hem de onrechtmatigheid te laten stoppen. De verantwoordelijkheid van onze volksvertegenwoordigers om burgers te beschermen tegen overlast en gezondheidsschade a.g.v. windturbines is van een hogere orde dan instructies vanuit partijleiders in Den Haag.

Meer informatie over het WOB verzoek en de ontluisterende bevindingen is hier te zien.

Gemeenteraadsleden Vals Voorgelicht Door 3 Ministeries
PDF – 206,8 KB 228 downloads