Bedrijven willen best wel aan de kernenergie

Gepubliceerd op 9 juli 2021 om 23:21

Al een tijd pleiten wij voor de inzet van kernenergie als hulp bij het klimaatprobleem. Moderne centrales op Thorium zijn veiliger, kunnen draaien op veel voorkomende brandstoffen en hebben een veel kleiner rest-afval probleem. De regering liet onderzoeken of er animo is bij bedrijven om kerncentrales te bouwen. Bijgaand artikel uit de Volkskrant gaat daar over. Hieronder de hoofdlijnen en wat duiding.

Het vermogen

Men spreekt in het artikel over een centrale met een vermogen van 1200 tot 1500 megawatt. Ter vergelijking: de hoge turbines waar onze gemeente het over heeft hebben een vermogen van 5,6 megawatt. Een zo’n kerncentrale kan dus rond de 250 van dat soort windturbines voorkomen! Dat scheelt echt ook een heleboel zoekgebieden.

Correctie, toegevoegd op 16-7-2021

In bovenstaande berekeningen waren de zogenoemde ‘uptimes’ nog niet mee genomen. Dat zijn de percentages waarbinnen de turbines daadwerkelijk energie leveren. Bij kerncentrales ligt dat op 95% en bij windturbines op 38% (het percentage dat Eneco opgeeft voor Autena). Daarmee verandert de verhouding drastisch: Één kerncentrale van 1200 tot 1500 megawatt levert net zoveel als 670 windturbines van 5,6 megawatt.

Het animo en het Rijk

Het blijkt dat er een voorzichtig animo is, maar dat de overheid fors mee moet helpen bij de financiering en afdekken van risico’s. Dat lijkt ons geen probleem te moeten zijn. Onze regering en provincies wringen zich nu al in allerlei (soms buitensporige) bochten om de inzet van wind op land tot een succes te maken. Dat vermogen kunnen ze dan ook laten zien als het gaat om hulp aan bedrijven die de kernenergie gaan ontwikkelen. 

De kosten

Het artikel geeft aan dat de geschetste centrale tussen de 7 en 13 miljard euro zal gaan kosten. We zien vaak dat dat soort zaken onderschat wordt, dus laten we het hier even houden op het dubbele: 26 miljard.
In 2015 rekende de Algemene Rekenkamer al uit dat om de doelen van het energieakkoord te halen toenmalig minister Kamp ongeveer 70 miljard moest gaan inzetten aan SDE+ subsidies. Om daarmee initiatiefnemers te verleiden voldoende windturbines en zonnepanelen te plaatsen. Her en der worden de totale kosten van het energieakkoord geschat rond de 100 miljard. 
Daar zou je dus vier van dat soort kerncentrales mee kunnen bouwen. Dan zal eentje toch geen probleem moeten zijn?

 

Als De Overheid Betaalt Willen Bedrijven Best Kerncentrales Bouwen
PDF – 877,9 KB 227 downloads