Impact uitspraak RvS veel groter dan bestuurders doen geloven

Gepubliceerd op 8 juli 2021 om 10:00

In de Trouw stond vandaag bijgaand artikel waarin Albert Koers zich uitspreekt. Albert Koers is emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid. Hij schetst hoe de impact van de recente uitspraak van de Raad van State over vergunningen voor windturbines veel verder gaat dan onze bestuurders nu denken en/of zeggen.

Een quote uit het artikel:

En dus kan elke vergunning gebaseerd op één van die landelijke voorschriften onderuit gehaald worden met een beroep op dat ‘tussenvonnisje’ voor het windpark bij Delfzijl. Elke Omgevingsvergunning, elk bestemmingsplan- of inpassing plan gebaseerd op het zogeheten Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling staat op losse schroeven! En ook de milieu voorschriften van de nieuwe Omgevingswet zijn tot nu toe niet onderworpen geweest aan een milieueffectrapportage. Nog meer uitstel voor deze wet?

Over die milleueffectrapportage zegt hij verderop nog dat de burgers inspraak zullen moeten hebben in de opzet van de MER. De burgers staan hiermee dus niet meer buitenspel. Sterker nog, de uitspraak verplicht bestuurders om de rechtsgevolgen van eerder onrechtmatig handelen ongedaan te maken.

Als oorzaak ziet deze hoogleraar de zelfoverschatting binnen de Haagse bubbel. Helaas lijkt die houding soms besmettelijk. 
Hoe dan ook, dit verhaal versterkt onze mening dat het bijzonder onverstandig en zelfs onbehoorlijk is om met deze kennis nu een RES voorstel of zoekgebieden voorstel goed te keuren dat gebaseerd is op een onrechtmatige basis.

 

Het Hele Milieubeleid Staat Op Losse Schroeven En De Schuld Ligt Bij Den Haag Trouw
PDF – 810,4 KB 285 downloads