Wethouder draait en draait

Gepubliceerd op 17 september 2021 om 10:48

Afgelopen dinsdag de 14e september vergaderde de commissie RVE onder andere over de RES. We zagen de wethouder draaien en draaien. 

  • Op de video zien we hoe om 1:55 de wethouder zegt dat ze tot dusverre in het participatie traject 'alleen maar dingen heeft gedeeld over de plannen'. En dat terwijl in bijlage 3 (Participatiestrategie vervolgproces zoeklocaties) de eerste paragraaf zegt "Het participatietraject tot nu toe (1e fase) stond in het teken van informeren, ophalen en luisteren. In een webinar legden we geïnteresseerden uit hoe de zoeklocaties tot stand kwamen. Ook hielden we een enquête over de zoeklocaties voor wind (voor de RES (2030)) en voor zon (voor de Landschapsvisie Vijfheerenlanden (2040)).".
    Dus eigenlijk zegt ze nu dat de vorige fase niet zo veel voorstelde. En dat het nu pas écht gaat beginnen! Nee, vanaf nú mogen we echt meepraten!
    Wij vinden dit een ongelooflijk staaltje van draaien en manipuleren. En daarin staan we niet alleen. Ook een aantal raadsleden die in de RVE vergadering aanwezig waren spraken hun verbazing uit over deze zorgwekkende draai.
  • Op de video zien we vervolgens op 1:57 dat ze zegt dat er een Milieu Effect Rapportage (een zgn. plan-MER) opgesteld zal worden en dat dat wel twee jaar zal duren. En dat de windturbines alleen geplaatst gaan worden als dat uit die plan-MER blijkt (en daarin speelt de "échte participatie" ook een rol). En ook hier zien we de wethouder draaien. De stelligheid die ze tot dusverre uitstraalde lijkt ze kwijt te zijn. En dat is ook eigenlijk niet zo verwonderlijk. De kritiek die op haar doordrammerig-heid werd geuit tijdens de vergadering was niet mals.

Het vervelende van dit soort gedraai is dat de effecten altijd op allerlei onverwachte plekken naar boven komen. En soms pas na lange tijd. Een beetje vergelijkbaar met het zogenaamde 'wake effect' dat zich bij windturbines voordoet (zie de foto) en nu ook bij Autena voor versterking van het snelweg geluid zorgt.