RES plan Zijderveld in strijd met Landschapsvisie

Gepubliceerd op 12 september 2021 om 14:36

Op 13 September gaat de commissie RVE de Landschapsvisie Vijfheerenlanden bespreken. U kunt deze Landschapsvisie hier vinden onder agendapunt 5.1. We namen dit stuk grondig door. En we kwamen tot de conclusie dat de plannen van de gemeente om zoekgebied Zijderveld in te zetten om windturbines op te bouwen ten bate van de RES plannen, strijdig is met deze visie.

Hieronder de 5 punten die we zagen die op gespannen voet met elkaar staan. Aangezien de commissie RVE op de 13e praat over de Landschapsvisie en op de 14e over de zoekgebieden voor de RES, hopen we dat deze informatie ze helpt de verstandige keus te maken en af te zien van het neerzetten van windturbines. Dat is namelijk nu in strijd met de wet, schadelijk voor omwonenden en niet nodig. En het maakt onmogelijk datgene te gaan doen waar deze overigens prachtig uitgewerkte Landschapsvisie voor staat.

  1. Op pagina 56 zien we de ambitie om een ecoduct of ecoduiker aan te brengen bij Zijderveld om dieren de gelegenheid te geven de A2 makkelijker te passeren. Daarmee zal de dierenpopulatie toenemen en daarmee ook de vogelpopulatie. Het is dan erg onverstandig daar nu al turbines te gaan plaatsen. Datzelfde argument wordt namelijk nu al gebruikt om af te zien van zoekgebied Lexmond: de bijzondere vogels die daar fourageren.
  2. Op pagina 58 iets soortgelijks. Het is de bedoeling om het gebied noordelijk van de Zijderveldselaan te gebruiken voor "gebiedseigen water vasthouden, geleidelijk vernatten en vergroenen met broekbossen en grienden". Een prachtig plan. Maar opnieuw zal het plaatsen van windturbines dit plan tegenwerken. Denk aan de invloed op de vogels maar ook de weglichamen die nodig zijn om de windturbines bereikbaar te maken en houden.
  3. Op pagina 62 staat een kaart met daarin een ruwe aanduiding van de zoekgebieden Lexmond, Autena en Zijderveld. Hier valt het volgende op: het zoekgebied Zijderveld ligt op die kaart voornamelijk zuidelijk van de A2. Het gebied Noordelijk van de A2 is daar NIET aangemerkt als vogelrijk gebied. Dat levert opnieuw de vraag op waarom dat gebied niet ingezet wordt. Op oudere windkansenkaarten is namelijk duidelijk te zien dat daar ook plaats is. Bij Lexmond valt verder op dat dat ook niet aangeduid is als vogelrijk gebied. En toch wordt die 'vogelrijkheid' nu juist gebruikt als argument om van Lexmond af te zien. Rara, hoe zit dat?
  4. Op pagina 66 staat een kaart over de natuurbeleving. Daar is duidelijk te zien dat het gebied waarin zoekgebied Zijderveld valt, aangewezen is om 'de groene parels te ontwikkelen'. Opnieuw een prachtig plan. Maar als je wandelend door dat natuurgebied voortdurend met windturbines geconfronteerd gaat worden is het snel gedaan met de beleving. Wat ook opvalt is dat op alle foto's in het document die gaan over de beleving, er nooit een windturbine is te zien! 
  5. Op pagina 70 tenslotte zien we een aantekening dat er bij de A2 ter hoogte van Zijderveld een nu bestaande recreatie barrière opgeheven moet worden. Een uitstekend plan, maar opnieuw kun je je afvragen of het uitzicht op twee (of drie) hele hoge en reusachtige windturbines zó uitnodigend is dat die 'opening door de A2' veel gebruikt zal worden.