Hoopvol regeerakkoord

Gepubliceerd op 16 december 2021 om 13:08

Op de site van het NRC is de complete tekst van het zojuist afgesloten regeerakkoord te lezen. Bij dit soort zaken is het altijd belangrijk om rechtstreeks naar de bron te gaan en alle commentaren en beschouwingen te laten voor wat ze zijn. Bijgaande foto laat pagina 8 van het akkoord zien, waar er nader wordt ingegaan op de 'energie mix'. 

Dit is wat ons opviel. In grote lijnen ziet het er volgens ons hoopvol uit:

  1. Het gebruik van biomassa wordt afgebouwd. Eindelijk zien we dat er korte metten gemaakt wordt met de 'smoes van biomassa'. 
  2. De bestaande kerncentrale blijft langer op en er komen er twee bij. Erg verstandig gezien de 'intermittency problemen' van zonne- en wind-energie. En als we er daarna nog meer neerzetten ontstaat er zelfs ruimte om nu al helemaal te stoppen nog meer windturbines op land te plaatsen.
  3. Er komen heldere afstandsnormen voor windturbines op land. Dat klinkt hoopvol, maar er zit hier nog wel een addertje onder het gras. Met groot gemak kan je zeggen dat de normen die we nu gebruiken 'al heel helder zijn'. Maar inmiddels weten ook steeds meer mensen dat er wat mis is met de gezondheid als gevolg van windturbines. Laten we hopen dat de genoemde grootschalige inzet van zon op dak soelaas biedt.
  4. De winning van gas in Groningen wordt gestopt. Import gaat door evenals de winning vanuit de Noordzee. Daarmee hebben we de komende periode een relatief schone bron (veel schoner dan kolen en/of biomassa) van energie voor warmte. Totdat we het gasnet kunnen gebruiken voor waterstof, opgewekt met schone stroom vanuit windturbines op zee en kerncentrales.

 

We hopen dat de raads- en commissieleden verstandig zijn en niet vooruit gaan lopen met eigen, lokale normen voor plaatsing van windturbines bij Vijfheerenlanden. De kans dat die eigen normen van tafel geveegd worden in relatie tot de Europese richtlijnen en de recente uitspraak van de Raad van State is erg groot. En dat zou zonde zijn van de tijd, moeite en geld. Even langer wachten maakt ook dat de kabel maatschappijen de kans hebben het net te verzwaren.