Open brief aan Amalia

Gepubliceerd op 16 december 2021 om 15:41

In bijgaand document is de open brief te lezen die verstuurd werd aan prinses Amalia, ter gelegenheid van haar intreding in de Raad van State. De brief werd mede namens Nederwind en ca. 100 organisaties zoals wij, op persoonlijke titel verstuurd door Kees Pieters, de voorzitter van Nederwind. De brief ging dus naar Amalia, de voorzitter van de Raad van State (de koning), de vice-voorzitter en alle leden van de Eerste en Tweede Kamer.

De brief is een pleidooi om recht te doen aan de uitspraken van het Europese Hof, om windturbines die met onjuiste normen gebouwd zijn, te verbieden. En aan Amalia om uit hoe dit dossier zich ontvouwd, lering te trekken en een echte koningin te worden voor het volk.

Wij adviseren alle bestuurders van Vijfheerenlanden de brief aandachtig te lezen. Met name de herhalende logica laat zien hoe informatie gefilterd en gekleurd bij wethouders en andere ambtenaren terecht komt. Met zieke omwonenden als resultaat.

Open Brief Aan Prinses Amalia Over Fouten Raad Van State In Het Windturbine Dossier
PDF – 97,8 KB 184 downloads