Landelijke NRD aangekondigd

Gepubliceerd op 26 december 2021 om 12:48

Het Platform Participatie is een website van de overheid met als doel het mogelijk maken dat burgers inspraak geven op projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierop is op 23 december een voornemen gepubliceerd om een milieueffectrapport te maken voor de op te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving. 

Dit is de opmaat naar het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Een zeer belangrijk document waarin onder andere komt te staan wat er gemeten moet gaan worden tijdens de milieu effect rapportage, met welke diepgang en hoe. U kunt zich voorstellen dat we gezien de huidige slechte normen voor geluidshinder vanuit turbines hier veel aandacht aan gaan besteden en van ons gaan laten horen. We verwachten dat dat ook gaat gebeuren door heel veel andere soortgelijke organisatie. En dat zal ons mede gaan helpen bij onze inspraak richting de gemeente Vijfheerenlanden die kennelijk niet van plan is te wachten op de landelijke maatregelen.

Het is goed als u zelf kennis neem van wat hier te lezen is over de turbines en ons tips en opmerkingen geeft die wij mee kunnen nemen in onze reacties.