Advies is definitief

Gepubliceerd op 26 december 2021 om 12:32

In ons vorige bericht spraken we over het concept advies wat we willen uitbrengen naar de gemeente. Over afstanden en andere normen voor windturbines. Niet omdat we ze hier willen. Maar omdat als we niks zeggen de kans groter is dat belangen van Zijdervelders niet aan bod komen.

Inmiddels is er een week voorbij. We ontvingen op onze oproep om u te laten horen twee positieve reacties en één die in eerste instantie afwijzend is. Met deze bewoners gaan we nog spreken, we vermoeden dat er een misverstand in het spel is. Daarmee kunnen we veilig concluderen dat onze leden met meerderheid van stemmen ons voorstel goedkeuren. 

Voor de compleetheid hier nog een keer ons voorstel op een rijtje:

  1. Afstand van één windturbine of een cluster van windturbines tot een woning, minimaal 10 maal de masthoogte
  2. Hanteer een maximale geluidsdruk voor omwonenden van 35 dB(A) zoals in o.a. Duitsland, Frankrijk en Zweden
  3. 35 dB(A) niet hanteren als gemiddelde op jaarbasis zoals nu Lden (day, evening, night) maar als maximale geluidsdruk op enig moment
  4. Meet maximale geluidsdruk niet op de gevel maar in huis (i.v.m. relatief veel oudere panden in buitengebied VHL)
  5. Meet zowel hoorbaar als niet hoorbaar (laagfrequent) geluid.
  6. MER-toetsing door onafhankelijk deskundige
  7. Voorkom overwegende schade aan fauna en flora
  8. Voldoen aan wettelijke bepaling voor afstand tot buisleiding (241 meter bij windturbine van 244 meter hoog. Bron: memo www.overmorgen.nl aan VHL 19 juli 2021)

De volgende stap is dat we dit voorstel zullen aanbieden aan de gemeenteraadsleden.