Zienswijze Tegenwind op NRD VHL verstuurd

Gepubliceerd op 6 februari 2022 om 14:05

Vandaag hebben we bijgaande Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Diepgang Omgevingsvisie Vijfheerenlanden, zaaknummer 363149 verstuurd. Hierin geven we aan wat volgens ons verbeterd moet worden aan hoe de gemeente inzicht wil krijgen in de invloed van oa. windturbines op mens en milieu.

Om u een indruk te geven van ons pleidooi hier de titels van de verschillende hoofdstukken:

 • Onevenwichtige aandacht voor wind
 • Consulteer Groene Hart
 • Windturbine normen
 • Scenario’s voor RES
 • Effect op burgers onderbelicht
 • Onduidelijke onderzoekmethodieken
 • Concrete gezondheidsaspecten
 • Participatie te laat
 • Leveringszekerheid
 • Basis voor smileys onduidelijk
 • Kaartjes
 • Atlas nog niet klaar
 • Onjuiste afronding OER
 • Specialisten niet genoemd

Hopelijk zet onze zienswijze u aan om uw eigen mening door te geven aan de gemeente. En, eerlijk is eerlijk: ook als u vóór windturbines bent. Ook dan is het belangrijk aan te geven wat u onderzocht wilt zien. Want alleen als we feitelijk juiste inzichten hebben kunnen er wijze besluiten genomen worden.