Woningwaardeverlies stijgt met 46% door windturbines op land

Gepubliceerd op 6 april 2022 om 09:45

Onlangs verscheen er een uitgebreid onderzoek van TNO over de impact van toekomstige windturbines op de huizenprijzen. Deze ontwikkelingen willen we bij onze leden, de gemeente Vijfheerenlanden en alle geïnteresseerde graag onder de aandacht brengen.

Het aantal windturbines op land zal volgens recent onderzoek van TNO van 1855 windturbines oplopen tot 3259 windturbines op land in 2030. Dit betekent tot 2030 een groei van 76% van windmolens op land. Kunt u zich dit voorstellen?

De verwachte groei is in onze ogen dan ook onacceptabel. Daarom willen wij voor u als betrokkenen in Zijderveld de negatieve ‘externe effecten’ extra benadrukken. Indien de plannen werkelijkheid worden zullen de negatieve ‘externe effecten’ u als inwoner van Zijderveld niet worden bespaard. Zo beschreven we in eerdere artikelen gevolgen als geluidoverlast, slagschaduw, de kijk op het landschapsbeeld en zelfs erkende gezondheidsproblemen.

Naast bovenstaande negatieve ‘externe effecten’ houdt het helaas niet op. Recent onderzoek van TNO benadrukt nog een pijnlijke conclusie. Windturbines op land hebben namelijk een negatief effect op de relatieve waarde van woningen in de nabijheid van windturbines.

We willen dit gevolg dan ook benadrukken in een absoluut getal voor omwonende in Zijderveld. Zijderveld is namelijk een van de genoemde zoekgebieden voor ‘eventueel’ toekomstige windturbines. Als de gemeente besluit windturbines in Zijderveld te plaatsen zal het gemiddelde woningwaardeverlies voor u als inwoner van Zijderveld €13.148 euro bedragen. Wie gaat dit verlies compenseren?

 

Nu TNO de cijfers tot 2030 heeft onderzocht zien we een groei van 46% in het huidige woningwaardeverlies t.o.v. 2020. In 2020 was het gemiddeld waardeverlies voor woningen in een straal van 1,5 tot 2,5 km van een turbine al 2,6%.

Nu 2 jaar later in 2022 met de huidige vastgestelde ‘externe effecten’ van een windturbine op land zal het gemiddeld waardeverlies al oplopen tot 3.8%. Voor woningen binnen een straal van 1 km van een turbine zal het gemiddeld waardeverlies zelfs oplopen tot 8%.

Wat zijn de uitkomsten van een vergelijkbaar onderzoek over 5 jaar van nu...?

Positief geluid komt vanuit het kabinet die op 18 maart 2022 een ijzersterke visie voor 3 nieuwe windparken op zee bekend maakte. Dit zou de geplande capaciteit voor energie van wind op zee verdubbelen tot ongeveer 21 gigawatt rond 2030. Deze groei van 50% van de productie van windenergie op zee zou naar verluidt 80% van het huidige totale elektriciteitsverbruik in Nederland opwekken!

 

Tegenwind Zijderveld verwacht dan ook van álle partijen in de gemeente van Vijfherenlanden een behoorlijk bestuur. Neem de inwoners serieus op gebied van gezondheid, het garanderen van woongenot en (mogelijk) aanzienlijk welvaartverlies. Stel alle ontwikkelingen rond nieuwe windturbines (in ieder geval uit) tot de regering deze zomer de definitieve groei van windturbines op zee bekend maakt.  Dit zou in onze ogen betekenen dat de huidige plannen van de gemeente Vijfherenlanden om aan de energietransitie te voldoen zullen moeten worden herzien.