Algemene ledenvergadering Tegenwind Zijderveld

Gepubliceerd op 3 mei 2022 om 13:16

Beste leden van Tegenwind Zijderveld,

graag nodigen we u uit voor onze algemene ledenvergadering op 21 juni in De Krooshof te Zijderveld. Nu de coronamaatregelen het toelaten kunnen we gelukkig weer allemaal fysiek samenkomen. De Algemene ledenvergadering zal van 20:00 tot 22:00 plaatsvinden. Het restaurant zorgt voor verse koffie en thee en wordt aan eenieder voor €2,- per stuk aangeboden.

Namens het bestuur zal het gevoerde beleid, de huidige situatie en het toekomstbeeld worden besproken. Ook zullen we stilstaan bij de huidige formatie van het bestuur, waarbij een dankbaar afscheid van enkele bestuursleden en mogelijk openstaande posities worden aangekondigd.

Tot slot zal het financiële jaarverslag ter inzage beschikbaar zijn.  

 

Namens het bestuur hopen we alle leden graag te zien op 21 juni in De Krooshof te Zijderveld.