TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Spreekrecht publiek voor TegenwindZijderveld

Morgen 2 Maart vergadert de commissie Ruimte, Verkeer en Economie uit Vijfheerenlanden. Daarin komen onder andere de windmolens aan de orde. Vanuit de beleidsmaker worden de mogelijkheden geschetst om de RES doelstellingen in te vullen: molens, zonnepanelen of een mix.

Lees meer »

Experts ontraden windmolens in Amsterdam

Op 2 februari organiseerde de gemeente Amsterdam een online meeting met verschillende experts. Met als doel meer inzicht te krijgen in de voors en tegens van windmolens. Via deze link kunt u een video zien die een deel van die meeting bevat.

Lees meer »

Raad van State overweegt, wij bereiden ons voor

We hebben als vereniging een naamgenoot in het oosten van ons land geheten Tegenwind Keppel en Eldrik. Ook zij verzetten zich tegen de plaatsing van windmolens in hun leefgebied en zijn kritisch op hoe hun gemeente de plannen voorbereid. Zij hebben via de inmiddels bekende advocaat Peter de Lange een kritische brief gestuurd naar hun gemeente bestuur. In de begeleidende mail meldt de Lange dat o.a. het Activiteitenbesluit in strijd is met Europese wetgeving. Daarmee zou de grond onder alles RES-sen weg kunnen vallen. De Raad van State is dit nu aan het overwegen. Ook meldt hij, net zoals wij dat al langer doen, dat de relatie tussen windmolens en  gezondheidsschade inmiddels vast staat.

Lees meer »

Gehalveerde zee-arenden en overnachtende wulpen

Eerst moet je twee keer kijken. Dan pas zie je dat het ooit 1 zee-arend was. NU.NL publiceerde dit artikel over hoe een zee-arend die eerder een zender meekreeg, stierf door een botsing met een windmolen. Vreselijk. Dwars doormidden. Bijgaande foto hoort niet bij het artikel. Kijk dus zelf even bij NU.NL.

Lees meer »

Geluidsschade verkeerd belicht

RTV Noord publiceerde onlangs een artikel onder de kop “Onderzoeken over verband tussen windmolens en gezondheidsklachten spreken elkaar tegen”. En wekte daarmee de indruk dat er onzekerheid zou bestaan over gezondheidsschade als gevolg van windmolens. In bijgaand document laat een van onze bestuursleden zien dat die onzekerheid aangewakkerd word door belanghebbenden bij het plaatsen van de molens en dat het artikel in RTV Noord gebaseerd is op oppervlakkig onderzoek. In 2012 werd op verzoek van de stad Maastricht middels concrete metingen aangetoond dat Laag Frequent Geluid gemakkelijk huizen binnendringt ondanks allerlei vormen van isolatie. En dat de geluidsnormen binnenshuis gezet moet worden op 25 dB om alle gezondheidsschade te voorkomen. En dat leidt weer tot grotere afstanden tussen molens en woningen dan de huidige normen voorschrijven. 

Lees meer »

Veel steun

Regelmatig krijgen we spontane reacties uit het dorp en de omgeving. Veel bewoners vinden het fantastisch wat we doen en waarderen ons werk hoog. Dat blijkt ook uit hoe de inning van de contributie verloopt (we zitten inmiddels op 70%) en uit het feit dat we twee extra donaties kregen van elk 50 euro. Dat maakt het voor ons weer mogelijk om acties uit te voeren zoals met de spandoeken. 

Lees meer »