TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Heel Nederland nodig voor Duitsland

De oppervlakte van heel Nederland (nou ja, bijna) zou je moeten beleggen met zonnepanelen om Duitsland te voorzien van voldoende stroom. En je zou ze in Spanje moeten plaatsen. En om lever-zekerheid te bieden (2 weken geen zon) zou je alle batterijen die de komende vier jaar over de hele wereld gemaakt worden bij elkaar moeten zetten. Ja, ook die van alle Tesla’s. Allemaal voor Duitsland. 

Lees meer »

Spreek u uit en wordt gehoord

In een democratie als de onze is het de taak van de volksvertegenwoordigers om wat zij van hun achterban horen, in te brengen in overleggen die tot besluiten mogen en moeten komen. Dat is tegenwoordig een lastige taak. Niet alleen vraagt het om geduld en heel goed luisteren. Ook is het de kunst het standpunt goed uit te leggen en te zorgen dat het meeweegt in het uiteindelijke besluit. En het is voor ons, de burgers, soms ronduit lastig te bepalen welke vertegenwoordiger nou de beste is.

Lees meer »

Uitstel U16 plannen?

Vijfheerenlanden valt voor wat betreft de RES-plannen in de regio U16, tesamen met veel andere gemeentes. Een aantal van  die gemeentes heeft nu het voorstel om de einddatum van de plannenmakerij vooruit te schuiven. Omdat de weerstand tegen windmolens nu te groot is. Zo is te lezen in dit artikel op RTV Utrecht. De daar getoonde video zet het verhaal goed helder uiteen.Wij juichen dit toe. De plannen vanuit Vijfheerenlanden lijken nu in een soort stroomversnelling te zitten. De scenario’s over de periodes nu-tot-2030 en na-2030 worden tegelijkertijd besproken, wat zelfs tot bij de raadsleden leidt tot bezorgdheid, irritatie en verwarring. Wij pleiten voor zorgvuldigheid en voldoende tijd voor inspraak vanuit de bevolking.

Lees meer »

Spreekrecht publiek voor TegenwindZijderveld

Morgen 2 Maart vergadert de commissie Ruimte, Verkeer en Economie uit Vijfheerenlanden. Daarin komen onder andere de windmolens aan de orde. Vanuit de beleidsmaker worden de mogelijkheden geschetst om de RES doelstellingen in te vullen: molens, zonnepanelen of een mix.

Lees meer »

Experts ontraden windmolens in Amsterdam

Op 2 februari organiseerde de gemeente Amsterdam een online meeting met verschillende experts. Met als doel meer inzicht te krijgen in de voors en tegens van windmolens. Via deze link kunt u een video zien die een deel van die meeting bevat.

Lees meer »

Raad van State overweegt, wij bereiden ons voor

We hebben als vereniging een naamgenoot in het oosten van ons land geheten Tegenwind Keppel en Eldrik. Ook zij verzetten zich tegen de plaatsing van windmolens in hun leefgebied en zijn kritisch op hoe hun gemeente de plannen voorbereid. Zij hebben via de inmiddels bekende advocaat Peter de Lange een kritische brief gestuurd naar hun gemeente bestuur. In de begeleidende mail meldt de Lange dat o.a. het Activiteitenbesluit in strijd is met Europese wetgeving. Daarmee zou de grond onder alles RES-sen weg kunnen vallen. De Raad van State is dit nu aan het overwegen. Ook meldt hij, net zoals wij dat al langer doen, dat de relatie tussen windmolens en  gezondheidsschade inmiddels vast staat.

Lees meer »