TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Zorgen door windmolens bij electra professionals

In bijgaand artikel van het Financieele Dagblad is deze uitspraak te zien van Hans Grünfeld, een electra professional. Hij is directeur van de vereniging van grote energie gebruiker VEMW. Hij zegt: ‘Mijn grootste zorgen zijn dat mede door de fundamentele veranderingen in de elektriciteitsvoorziening, netbeheerders over minder mogelijkheden beschikken om calamiteiten op te vangen, zoals het wegvallen van grote vermogens, of het plotseling en onverwacht wegvallen van wind.’

Lees meer »

NIMBY, gezondheid, verdachte, pech

Omroep Gelderland plaatste een artikel en maakte een video over de windmolen situatie bij onze buren in Culemborg. We krijgen een inkijkje in hoe omwonenden het participatie proces beleefden, hoe de initiatiefnemers dat ontkennen en hoe de wethouder zich op de vlakte houdt en schermt met wettelijke normen en doelstellingen. De situatie verschilt het en der van hoe het hier in Vijfheerenlanden en Zijderveld gaat. Toch zijn er wel heel wat overeenkomsten.  NIMBY: not in my back yard. De term die gebruikt word om verenigingen zoals de onze te kenmerken. Hoe NIMBY’s bij voorbaat verdacht worden gemaakt als ze ondanks hun instemmingen voor klimaatdoelstellingen toch opkomen voor hun eigen gezondheidsbelangen. De ruime hoeveelheid overtuigend bewijsmateriaal dat windmolens zware schade aanrichten bij omwonenden die binnen een straal van 10 keer de ashoogte wonen. Hoe wethouders de huidige belangen van die omwonenden eigenlijk afdoen met ‘pech hebben’ omdat de toekomst zo belangrijk is. Hoe men voortdurend verwijst naar de wettelijk normen en vergeet ‘wendbaar’ te zijn. En hoe men geen acht slaat op internationale normen en de recente uitspraken van het Europese hof rond windmolens stelselmatig negeert. We benadrukken opnieuw hoe belangrijk het is om het Europese hof, de lokale bewoners en verenigingen als de onze en hun argumenten serieus te nemen en keuzes te maken gebaseerd op openbare discussies en afwegingen. 

Lees meer »

Een beetje vreemd... maar wel nodig?

Oud-minister Plasterk heeft al een tijdje een column in de Telegraaf. Bijgaande aflevering gaat over zijn stokpaardje: hoe Groen Links vaak in een waan leeft of leefde en soms langzaam tot bezinning komt. En daarin velen meesleepte. Zoals ex-minister Wiebes die desgevraagd aangaf dat hij de inzet van biomassa zelf ook ‘een beetje vreemd vond’ maar dat het wel nodig was voor het klimaatakkoord. Kernenergie vonden ze ook al een hele tijd ‘een beetje vreemd’. Inmiddels blijkt volgens Kieskompas de helft van alle jongeren voor kernenergie te zijn en is een kwart van Groen Links ook voor en stemde een derde van het congres van D66 ook voor.

Lees meer »

Een ongeluk komt zelden alleen

Onze electriciteit lijkt een beetje op water uit de kraan. Het is er gewoon altijd en de lampen knipperen niet. Heel gewoon. Totdat je beseft wat er voor nodig is om die electra zo te krijgen. Alle centrales in Nederland draaien zo’n 90% van hun vermogen. Zodra er een uitvalt gaat de rest een tandje harder draaien en wordt het tekort opgevuld. Prima systeem.

Lees meer »

Hoe belangrijk is de kans op ongezondheid?

Het heeft lang geduurd maar inmiddels is de regering er niet meer voor beducht ingrijpende maatregelen te nemen als het gaat om de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Ook als het grote maatschappelijke en economische gevolgen heeft. Zij doen op basis van adviezen van wetenschappers in het OMT. Partijen die economische belangen hebben bij een verkoop van veel medicijnen zitten niet aan die tafel.

Lees meer »