TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Bewoners gegijzeld

Recent vroeg een van de bewoners uit Zijderveld ons naar hoever de plannen zijn van de gemeente met de windmolens. Omdat hij merkt dat de plannen bekend raken en erg nare gevolgen hebben voor de verkoopbaarheid van de huizen hier. Sommige makelaars nemen de huizen niet eens meer in de verkoop. En de prijzen dalen, zoals we al ruim een jaar geleden al berichtten. Het gevolg is dat huiseigenaren het gevoel krijgen gegijzeld te worden, in hun eigen huis. Blijven betekent gezondheidsschade en beroerd uitzicht, weggaan betekent met zwaar verlies verkopen.

Lees meer »

Bestuurders gesommeerd vanwege Europese regels

In de polders Reijerscop en Rijnenburg, ten westen van Utrecht, woedt al een aantal jaren een strijd tussen projectontwikkelaars en windmolen initiatiefnemers. Beiden hebben hun zinnen gezet op de grond en willen daar hun handel plaatsen. En ze zitten elkaar sterk in het vaarwater. De gemeente zit er een beetje tussenin en is traag met het komen tot een standpunt. Niet al te lang geleden is er kennelijk akkoord gegeven op het gaan plaatsen van windmolens. In de Nieuwe Utrechtse Krant staat dit artikel dat laat zien hoe lokale burger initiatieven de handen ineen geslagen hebben. En hoe ze via een advocaat het stadsbestuur sommeren om de afgegeven vergunningen in te trekken. En in een eventueel tweede ronde te voorzien van een Milieu Effect Rapportage onderzoek. Omdat de Europese Unie regels hiervoor heeft opgesteld. Wij plaatsen daar al eerder een artikel over.

Lees meer »

Wegkijken kan niet meer

Ongeveer gelijk met ons is in Bronckhorst in de Achterhoek het actiecomité Hengelsezand opgericht dat zich richt op verduurzaming van dit dorp en het verzet mobiliseert tegen windmolens. Een aantal artsen heeft een groot aantal vragen geformuleerd voor de lokale bestuurders met als gemeenschappelijk motto ‘hoe garandeert u de veiligheid van uw bewoners na plaatsing van de molens’? De vragen zijn zó precies en scherp geformuleerd dat elke bewoner, of het nou een raadslid of bestuurder of gewone inwoner is, niet meer kan wegkijken en zich rekenschap moet geven van de consequenties van keuzes. Als voorbeeld deze . IWT is de afkorting voor Industriële Wind Turbine.

Lees meer »

Kernenergie ook economisch de beste optie?

William Nordhaus is een Amerikaans econoom die zich al lang bezig houdt met het ‘normaliseren’ van het klimaat denken en het vinden van manieren om klimaatmaatregelen doeltreffender te maken via economische prikkels. Als er ‘goede winst’ te maken is, dan pas gaan burgers en bedrijven er echt werk van maken.

Lees meer »

Energie-opwekking bedreigt landschap

De vereniging Lingelandschap heeft tot doel de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke, natuurlijke en milieu waarden in stand te houden of te verhogen van het stroomgebied van de rivier de Linge. Gezien de afstand tot de Linge mag je Zijderveld een goede buur noemen. We kunnen elkaars windmolens zien liggen.

Lees meer »