TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Spinderwind geen voorbeeld

Recent woonde het bestuur van onze vereniging de vergadering bij die de gemeente Vijfheerenlanden organiseert onder de noemer “VHL Plein”. Het is een openbare vergadering waarin de gemeenteraad zich laat voorlichten over uiteenlopende onderwerpen. Onze aandacht werd getrokken omdat windmolens op de agenda stonden.

Lees meer »

Gaat het door dringen?

Wie er op let ziet het steeds meer en harder groeien: het verzet tegen de windmolens.  In heel Nederland beginnen de lokale bestuurders hun voornemens in de RES-sen om te zetten in concretere plannen. Locaties voor plaatsing van windmolens raken langzaam bekend. En steeds weer hogere molens.  Allerlei lokale groeperingen vergelijkbaar met onze vereniging laten hun stem horen.

Lees meer »

Hoogste tijd voor participatie

In de lokale krant van Wijk bij Duurstede zagen we een opvallend voorbeeld van de verschillen tussen hoe participatie beleefd word en hoe de wethouder het bedoeld had. De perceptie is erg negatief: geen onderzoek bij de bewoners of ze wel windmolens willen, voornemen tot plaatsing in stiltegebieden, molens erg dicht bij woningen, onduidelijke bekostiging van de aansluiting op het netwerk, onduidelijkheid over bekostigen van opruimen. Allemaal zaken waar je redelijkerwijs een andere opstelling over zou verwachten vanuit een gemeente. Wat de wethouder voor heeft klinkt heel anders. Hij geeft aan dat er een hoger belang is dan alleen Wijk bij Duurstede en dat er veel fake news langs komt. En dat hij het jammer vind dat alles van meet af aan negatief bekeken wordt.

Lees meer »

Zijn we dan toch belanghebbenden?

De Telegraaf plaatste een opmerkelijk artikel dat gaat over deze rechterlijke uitspraak. Daarin verweert een vrouw uit Haarlo zich tegen de plaatsing van 5G zendmasten vlak bij haar huis. Bezorgd over de effecten van de straling. Vergelijkbaar met wat wij voorzien met Laag Frequent Geluid veroorzaakt door windmolens.

Lees meer »

Bestuur bezorgd, actie 5HL nodig

Wij zijn als bestuur van de vereniging bezorgd over de oorverdovende stilte rond de wethouder van Vijfheerenlanden als het gaat om windenergie. Ondanks eerdere toezeggingen over inspraakrondes zien we geen initiatieven. Op onze rechtstreekse vragen komen geen of vage antwoorden.

Lees meer »

“Het heerst”

“Het heerst” zeiden we vroeger als veel mensen de griep kregen. Nou is dat in deze tijd van Corona niet zo fijn om te zeggen. Maar toch is het opvallend dat door heel Nederland het verzet tegen windmolens aan het groeien is. We staan er dus niet alleen in. Het heerst echt. Onze naaste buren haalden zelfs het nationale nieuws. In dit artikel van de NOS is te lezen hoe inwoners van Culemborg zich ook ongerust maken over de windmolen plannen. Het is ook te zien aan de spandoeken die her in der in de groene weilanden verschenen. Wij gaan als bestuur contact opnemen met deze bewoners om te zien hoe we elkaar kunnen helpen. Net zoals met de Corona kunnen we sterker staan door samen te werken.

Lees meer »