TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

“Het heerst”

“Het heerst” zeiden we vroeger als veel mensen de griep kregen. Nou is dat in deze tijd van Corona niet zo fijn om te zeggen. Maar toch is het opvallend dat door heel Nederland het verzet tegen windmolens aan het groeien is. We staan er dus niet alleen in. Het heerst echt. Onze naaste buren haalden zelfs het nationale nieuws. In dit artikel van de NOS is te lezen hoe inwoners van Culemborg zich ook ongerust maken over de windmolen plannen. Het is ook te zien aan de spandoeken die her in der in de groene weilanden verschenen. Wij gaan als bestuur contact opnemen met deze bewoners om te zien hoe we elkaar kunnen helpen. Net zoals met de Corona kunnen we sterker staan door samen te werken.

Lees meer »

10x de ashoogte, ook aan het IJ

In dit artikel uit het Parool is te lezen hoe ca. 1500 bewoners uit Amsterdam bezwaar maken tegen de komst van windmolens vlak bij IJburg. Een van hen geeft aan wat wij al eerder beschreven: de invloed van windmolens is zeer ernstig vanwege het onhoorbare Laag Frequente Geluid. Op basis van recent onderzoek is er nu een advies om de afstand tussen huizen en molens minimaal op 10 maal de ashoogte te houden. Bij de molens zoals nu bij Altena staan zou dat dus minimaal een kilometer moeten zijn. Of, als het de hoge molens worden, minimaal 1660 meter. Volgens ons betekent dat dat de voorgenomen lokatie hier bij Zijderveld snel afvalt.

Lees meer »

Plannen van 5HL in het Grote Groene Hart

Net zoals vele andere gemeenten is Vijfheerenlanden zijn plannen aan het maken voor de Regionale Energie transitie of RES. Hierover berichtten we u al eerder. Dat doen alle gemeenten in Nederland nu. Vijfheerenlanden is ook nog eens een gemeente die in het Groene Hart ligt. Weliswaar aan de rand, maar het gehalte groen is al opvallend als je Zijderveld passeert. Recentelijk is een groep planologen en landschap deskundigen aan de slag gegaan om de plannen van alle gemeenten die in het Groene Hart liggen bij elkaar te brengen om te zien wat de invloed van al die energieplannen zal zijn op dit unieke gebied. Blijft het hart wel groen? Etcetera.

Lees meer »

Het tij en de wind tegen?

Recentelijk ontvingen wij de nieuwsbrief van Energiecöoperatie De Knotwilg. Daarin lazen we het dat niet mee zit met de plannen voor windmolens. Bij de Grote Haar zijn de verwachte rendementen naar beneden bijgesteld als gevolg van Corona en blijken er nieuwe vergunningen nodig te zijn. Bij Zijderveld heeft de gemeente zoals bekend aangegeven zelf in kaart te gaan brengen wat er nodig en mogelijk qua energie opwekking is en staat de energiecoöperatie in de wachtstand. Al met al denken wij dat potentiële investeerders de risico’s zien toenemen en zich gaan afvragen wat hier verstandig is.

Lees meer »

Thorium heeft wind mee en u kunt helpen

In het Reformatorisch Dagblad troffen we een artikel over Thorium. Een veel schonere en veiliger manier om via kernenergie te voorzien in onze energiebehoefte in Nederland. Zodat al die windmolens en zonnepanelen niet meer nodig zijn. En we geen zorgen meer hoeven te hebben over de leverbaarheid van energie bij windstil weer. En zodat we niet meer CO2 uitstoten bij het opwekken van energie.

Lees meer »

De Lange gaat door en u kunt helpen

Enige tijd geleden repten we over advocaat Peter de Lange die namens een aantal bewoners in Drenthe verzet aantekende tegen de komst van windmolens. Helaas verloor hij de zaak: de rechter verklaarde hem ‘niet ontvankelijk’ aldus dit artikel in het AD. De advocaat gaat door en zoekt mogelijkheden om opnieuw de eis voor te leggen.

Lees meer »