TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Hoe belangrijk is de kans op ongezondheid?

Het heeft lang geduurd maar inmiddels is de regering er niet meer voor beducht ingrijpende maatregelen te nemen als het gaat om de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Ook als het grote maatschappelijke en economische gevolgen heeft. Zij doen op basis van adviezen van wetenschappers in het OMT. Partijen die economische belangen hebben bij een verkoop van veel medicijnen zitten niet aan die tafel.

Lees meer »

Nee! Hier geen windpark.

Het eerste bord is verschenen. Aan de Zijderveldselaan. Er loopt een actie om er meer te plaatsen in het dorp. Want, we willen hier geen windmolens. En zeker geen windpark.

Lees meer »

Spinderwind geen voorbeeld

Recent woonde het bestuur van onze vereniging de vergadering bij die de gemeente Vijfheerenlanden organiseert onder de noemer “VHL Plein”. Het is een openbare vergadering waarin de gemeenteraad zich laat voorlichten over uiteenlopende onderwerpen. Onze aandacht werd getrokken omdat windmolens op de agenda stonden.

Lees meer »

Gaat het door dringen?

Wie er op let ziet het steeds meer en harder groeien: het verzet tegen de windmolens.  In heel Nederland beginnen de lokale bestuurders hun voornemens in de RES-sen om te zetten in concretere plannen. Locaties voor plaatsing van windmolens raken langzaam bekend. En steeds weer hogere molens.  Allerlei lokale groeperingen vergelijkbaar met onze vereniging laten hun stem horen.

Lees meer »

Hoogste tijd voor participatie

In de lokale krant van Wijk bij Duurstede zagen we een opvallend voorbeeld van de verschillen tussen hoe participatie beleefd word en hoe de wethouder het bedoeld had. De perceptie is erg negatief: geen onderzoek bij de bewoners of ze wel windmolens willen, voornemen tot plaatsing in stiltegebieden, molens erg dicht bij woningen, onduidelijke bekostiging van de aansluiting op het netwerk, onduidelijkheid over bekostigen van opruimen. Allemaal zaken waar je redelijkerwijs een andere opstelling over zou verwachten vanuit een gemeente. Wat de wethouder voor heeft klinkt heel anders. Hij geeft aan dat er een hoger belang is dan alleen Wijk bij Duurstede en dat er veel fake news langs komt. En dat hij het jammer vind dat alles van meet af aan negatief bekeken wordt.

Lees meer »