TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

OK, maar wat dan wel?

Bijgaand artikel in de Telegraaf rept over hoe Professor Guus Berkhout aankijkt tegen de plannen van de regering over energie. En over de daaruit voortkomende RES-sen. Over hoe Nederland volgebouwd dreigt te worden met laagrenderende windmolens en zonnecellen. En dat daardoor de energie onhoudbaar duur dreigt te worden. Inmiddels weten we dat die conclusie maar al te waar is. Maar, wat dan wel? Gaan we dan voor andere energiebronnen en op dezelfde voet door consumeren? Of gaan we zuiniger leven? Of andere scenario's?

Lees meer »

Regeren is ver vooruitzien

In de Telegraaf vandaag een artikel over de worstelingen van het kabinet over de inzet van biomassa. Door een recente verandering in opvatting van D66 en de Christen Unie is er een meerderheid ontstaan die af wil van de inzet van biomassa om aan onze schone energie behoefte te voldoen. Het kabinet zal daar zeker naar gaan kijken maar laat ook weten dat het bestaande overeenkomsten met biomassa centrales niet open gaat breken, omdat het een betrouwbare overheid wil zijn. In onze ogen een belangrijke eigenschap van Bestuur. Reden te meer waarom wij er van uitgaan dat zowel de gemeente als de centrale regering heel ver vooruit (gaan) kijken rond het energie en milieu probleem. Als je daar nu fouten in maakt die je over een korte periode moet herzien ben je dus niet betrouwbaar geweest. Het scoren met betrouwbaarheid gebeurd meestal pas ruim na een kabinetsperiode van maximaal vier jaar. Het vraagt dus nogal wat inzicht, moed en wijsheid van bestuurders om betrouwbaar te zijn. Dat is de reden waarom wij ons vertrouwen uitspreken in het huidige gemeente bestuur als het gaat om wijze en transparante besluiten over de windmolens. 

Lees meer »

LFG niet genoemd in recent RIVM rapport over geluid

Inmiddels kennen we allemaal het belang van het RIVM. In deze tijden van Corona is het een belangrijk adviesorgaan voor de regering. Daarom is het des te jammer dat in een rapport dat het RIVM recent publiceerde over geluid zo weinig aandacht wordt besteed aan de schadelijke effecten van windmolens. De strekking van het rapport is dat we voorzichtiger moeten zijn met geluid en dat we de normen naar beneden moeten bijstellen. In dit RIVM rapport getiteld ”Motie Schonis en de WHO richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)” geven ze aan hoe de regering haar beleid kan herzien ten aanzien van geluidshinder. Zij baseren zich daarbij op wat oa. de WHO op haar beurt schreef in hun rapport “Environmental Noise Guidelines for the European Union”. En op een publicatie van TNO over Windturbines en Gezondheid.Beide publicaties zijn al eerder ons geanalyseerd. En in beide gevallen kwamen we tot de conclusie dat de effecten van het Laag Frequent Geluid (LFG) dat door windmolens wordt geproduceerd niet erkend en/of zwaar onderschat worden. Als gevolg daarvan zijn de normen te hoog en worden echte metingen stelselmatig niet uitgevoerd. Zie onze Visie 1.2 en ons rapport “Gezondheid en Risico”.

Lees meer »

Een zonnig alternatief

In onze Visie geven we ook aandacht aan alternatieven. Vandaag kwam er een langs die we nog niet eerder zagen. In de Gelderlander wordt beschreven hoe een paar slimmeriken rijdende zonnepanelen ontwikkelen. Die kun je over de weilanden laten rijden zodat de gewassen, maar ook de koeien, er geen last van hebben. En ze pleiten voor directe opwekking van waterstof. Mooi idee. 

Lees meer »

Vertrouwen in voorkomen polderdrama

In de NRC van vandaag een lang artikel over de komst van windmolens in de Wieringermeer polder. Daar komen rond het park Agriport windmolens en datacenters bij elkaar. Dankzij de Nederlandse subsidies kan de firma Vattenfall veel windturbines bouwen en uitbaten. Een handjevol boeren profiteerde van de verkoop en verhuur van hun grond. De opgewekte stroom gaat ondanks gedane beloftes rechtstreeks naar de datacenters van Microsoft en Google. En ook van de beloofde inzet van restwarmte is niks terecht gekomen. Blijven over de bewoners in het gebied die geen voordelen ervaren en ontmoedigd aankijken tegen de horizonvervuiling en last hebben van de geluidsoverlast. 

Lees meer »

3 grote nadelen van wind- en zonne energie

Alweer een maand geleden publiceerde Trouw een artikel onder de titel “Zie de werkelijkheid onder ogen en bouw kerncentrales”. Hier beschrijft Jan van Erp, voormalig vice voorzitter van de Illinois Commission on Atomic Energy, wat er mis is met het huidige Nederlandse beleid. Hij schetst de 3 grote nadelen van zonne- en wind-energie: 1) De productie vraagt veel ruimte en een grote hoeveelheid materiaal. 2) De opbrengst varieert snel en is niet regelbaar. 3) Het rendement is veel lager dan theoretisch mogelijk is vanwege de grote variaties in windsnelheid. Hij geeft aan dat het veel beter zou zijn de huidige kolen en gas centrales te gebruiken en parallel daaraan te beginnen met de bouw van kerncentrales. Die kunnen dan na verloop van tijd - met zo’n 6 stuks dek je de Nederlandse behoefte helemaal af - het werk overnemen.

Lees meer »