TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Bij gelijk gebleken geschiktheid...

... verdient een betere molen de voorkeur. Op deze site een spannend verhaal over verticale windmolens die er wat appetijtelijker uitzien, meer draaiuren kunnen maken bij zachte en harde wind, electriciteit kunnen opslaan en waterstof kunnen maken. Zoals bij elke vacature is het goed screenen van de sollicitant belangrijk. Maar dít CV ziet er wel heel aangenaam uit.

Lees meer »

Greenwashing gaat stoppen

In de 'Kontakt' van Medemblik een kort artikel over een nieuwe wet die de Europese Unie heeft ingevoerd. Die wet zegt dat je alleen met 'groen' en 'duurzaam' mag pronken als het ook echt zo is. Windmolens en energiecooperaties zullen dus genuanceerder gebracht moeten gaan worden dan nu het geval is. Zo zullen de ronkende Greenwashing teksten ombuigen naar feitelijkheden en hele waarheden. 

Lees meer »

Vet handig!

Ze verschijnen overal. Windmolens. Zonneparken. Het gaat maar door. Waar komen ze vandaan? Wat zit daar achter?

Lees meer »

OK, maar wat dan wel?

Bijgaand artikel in de Telegraaf rept over hoe Professor Guus Berkhout aankijkt tegen de plannen van de regering over energie. En over de daaruit voortkomende RES-sen. Over hoe Nederland volgebouwd dreigt te worden met laagrenderende windmolens en zonnecellen. En dat daardoor de energie onhoudbaar duur dreigt te worden. Inmiddels weten we dat die conclusie maar al te waar is. Maar, wat dan wel? Gaan we dan voor andere energiebronnen en op dezelfde voet door consumeren? Of gaan we zuiniger leven? Of andere scenario's?

Lees meer »

Regeren is ver vooruitzien

In de Telegraaf vandaag een artikel over de worstelingen van het kabinet over de inzet van biomassa. Door een recente verandering in opvatting van D66 en de Christen Unie is er een meerderheid ontstaan die af wil van de inzet van biomassa om aan onze schone energie behoefte te voldoen. Het kabinet zal daar zeker naar gaan kijken maar laat ook weten dat het bestaande overeenkomsten met biomassa centrales niet open gaat breken, omdat het een betrouwbare overheid wil zijn. In onze ogen een belangrijke eigenschap van Bestuur. Reden te meer waarom wij er van uitgaan dat zowel de gemeente als de centrale regering heel ver vooruit (gaan) kijken rond het energie en milieu probleem. Als je daar nu fouten in maakt die je over een korte periode moet herzien ben je dus niet betrouwbaar geweest. Het scoren met betrouwbaarheid gebeurd meestal pas ruim na een kabinetsperiode van maximaal vier jaar. Het vraagt dus nogal wat inzicht, moed en wijsheid van bestuurders om betrouwbaar te zijn. Dat is de reden waarom wij ons vertrouwen uitspreken in het huidige gemeente bestuur als het gaat om wijze en transparante besluiten over de windmolens. 

Lees meer »

LFG niet genoemd in recent RIVM rapport over geluid

Inmiddels kennen we allemaal het belang van het RIVM. In deze tijden van Corona is het een belangrijk adviesorgaan voor de regering. Daarom is het des te jammer dat in een rapport dat het RIVM recent publiceerde over geluid zo weinig aandacht wordt besteed aan de schadelijke effecten van windmolens. De strekking van het rapport is dat we voorzichtiger moeten zijn met geluid en dat we de normen naar beneden moeten bijstellen. In dit RIVM rapport getiteld ”Motie Schonis en de WHO richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)” geven ze aan hoe de regering haar beleid kan herzien ten aanzien van geluidshinder. Zij baseren zich daarbij op wat oa. de WHO op haar beurt schreef in hun rapport “Environmental Noise Guidelines for the European Union”. En op een publicatie van TNO over Windturbines en Gezondheid.Beide publicaties zijn al eerder ons geanalyseerd. En in beide gevallen kwamen we tot de conclusie dat de effecten van het Laag Frequent Geluid (LFG) dat door windmolens wordt geproduceerd niet erkend en/of zwaar onderschat worden. Als gevolg daarvan zijn de normen te hoog en worden echte metingen stelselmatig niet uitgevoerd. Zie onze Visie 1.2 en ons rapport “Gezondheid en Risico”.

Lees meer »