TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Ondemocratisch verdienmodel?

Een aantal leden van ons bestuur hebben zich geabonneerd op de nieuwsbrief van Energiecooperatie de Knotwilg. In de meest recente troffen we een oproep aan om vooral te gaan deelnemen in het Windpark Groote Haar. Er worden rendementen beloofd van 5%. Het trof ons dat het eigenlijk heel vreemd is wat hier gebeurt. Op basis van particulier initiatief worden er windmolens neergezet, mede gebaseerd op de mogelijkheid dat burgers die helemaal niet in de buurt wonen van die molens, mogen gaan profiteren van de opbrengsten, zonder dat omwonenden daar iets tegen kunnen doen. Een soort van rechtsongelijkheid dus. Zij die geld hebben, hebben invloed. Zij die ‘slechts uitzicht op de windmolens’ hebben, staan buiten spel. Eigenlijk zou je verwachten van een gemeentelijk of provinciaal bestuur of de regering dat het zorgt dat alle lusten en alle lasten evenredig verdeeld worden onder hen die er rechtstreeks mee te maken hebben. Dus ook de stichting, financiering en investering ter hand nemen. Ze zouden daarbij best investeerders kunnen uitnodigen. Maar ze zou veel meer dan nu rekening moeten houden met compensatie van de impact op omwonenden. En pas daarna een rendement uitkeren. Een echt schoon en groen rendement. Omdat je weet dat het gebaseerd is op gelijkheid.

Lees meer »

Klimaatneutrale energie scenario's zonder Thorium?

Minister Wiebes stuurde half april de kamer rapporten toe over de toekomst van energie in Nederland tot 2050. De netbeheerders hebben opdracht gegeven voor deze rapportages, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Volg deze link en u komt bij de bewuste stukken.

Lees meer »

Woesj woesj en whoem whoem

In het Brabants Dagblad een artikel over de overlast van windturbines in Hoeksche Waard. Tegenstanders van windturbines uit een nabije gemeente gingen op bezoek om met eigen ogen en oren te ervaren wat het betekent om windmolens min of meer in je achtertuin te hebben staan. “Het is niet zozeer woesj, woesj wat je hoort, maar meer een laag gebroem. Whoem, whoem. Het gaat maar door. Nee, héél hard is het ook weer niet. Maar voor veel mensen wel vreselijk irritant. Het houdt namelijk nooit op.”.

Lees meer »

RES Deadline uitgesteld

Op de site van RTV Utrecht een bericht dat de geplande deadline voor goedkeuring van de RES plannen door gemeenteraden en ander organen per 1 Juni 2020 uitgesteld is tot 1 Oktober 2020. Dat heeft het Nationaal Programma Regionaal Energiestrategiëen bepaald. De oorzaak is de impact die het Coronavirus heeft op bijeenkomsten voor participaties. Omdat de RES-en zo'n impact kunnen hebben op het gehele landschap ziet men in dat de inspraak van bewoners belangrijk is voor verkrijgen van draagvlak.

Lees meer »

We willen er geen meer bij

In BN DeStem een artikel over de gemeente Standdaarbuiten waar het gemeentebestuur geen medewerking verleent aan de plaatsing van nog eens acht windmolens. Green Trust Consultancy, het bedrijf dat hier bij Zijderveld samenwerkt met de Knotwilg, had dit plan ingediend.

Lees meer »