TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Energie uit Lego zonder geluid

Als we dan toch gaan voor zonne- en wind-energie gaan, laten we het dan doen op een manier die niet erg opvalt, geen overlast geeft en dicht in de buurt zit van waar de energie nodig is. Steden hebben vaak de grootste behoefte. Op deze site wordt gerept over een modulair (vandaar Lego) Powernest systeem dat eenvoudig te plaatsen is op platte daken van gebouwen. In de constructie bevindt zich een windturbine en bovenop liggen zonnecellen.  Proefopstellingen lieten zien dat er geen enkele hinder is voor mensen die onder of nabij een module wonen of werken. De module werkt het best vanaf de vijfde verdieping. Drie modules wekken de energie op voor 29 appartementen.

Lees meer »

Ontwerp voor energieplannen Utrecht gepubliceerd

Als antwoord op het verzoek van de regering hebben de gemeenten in de provincie Utrecht in hun samenwerkingsverband U16 een ontwerp gemaakt voor de Regionale Energie Strategie met daarin een concept bod voor duurzame electriciteit. Hierin is ook te zien hoe men denkt om te gaan met de plannen voor windmolens in de omgeving van Zijderveld. Het totale geplande bod zit rond de 1,8 TWh. Onder andere Vijfheerenlanden zou dit bod uiterlijk 27 Mei moeten goedkeuren in haar gemeenteraad.

Lees meer »

Effecten van gemiddelde leiden tot verbijstering

In het AD een artikel waarin een gedeputeerde en een kamerlid bij het bezoeken van een nieuw windpark tot verbijstering komen over het geluid van de molens. Zij stellen de vraag "Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wáárom hebben verantwoordelijken dit kunnen laten gebeuren?" En even verderop "Overdag is de geluidsnorm 47 decibel, 's nachts 41 decibel. Dat zijn gemiddelden, maar het is geen uitzondering dat we 's nachts pieken hebben van 70 tot 80 decibel. Vanaf windkracht vier zwelt het geluid van de windturbines aan.".  

Lees meer »

Ook in Nijkerk ziet men kernenergie als optie

Op de “Het Kontakt” site van Nijkerk, Stadnijkerk.nl, maakt men melding van de overwegingen van de VVD-afdelingen in Nijkerk, Ede, Barneveld, Wageningen, Renswoude, Veenendaal en Rhenen. De fracties zijn onder de indruk van de mogelijkheden van kernenergie en zetten die af tegen de nadelen van wind- en zonne-energie. En ze zien een toenemende weerstand tegen “wind en zon” en een groeiend draagvlak voor kernenergie. Met de moderne kleine centrales van Rolls Royce kun je zo’n 450 Megawatt leveren en bespaar je tot 150 windmolens.

Lees meer »

Reset de RES

Emeritus praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw levert commentaar in een column op de site Stadszaken, dat zich richt op stedelijke professionals en mensen werkzaam in de ruimtelijke ordening. De Zeeuw signaleert dat het tempo van de RES veel te hoog ligt. Bij de RES-sen gaat het vaak om plaatsen van windmolens en zonnepark en het gasloos maken van wijken. “Door de regio-indeling en de grote haast ontstaat een confetti van windmolens en zonneweides”. Hij merkt een toenemende weerstand op en ziet dat netbeheerders waarschuwen voor de beperkingen in het huidige net om al die nieuw bronnen aan te sluiten. Hij eindigt met het advies “Neem een time-out voordat de chaos compleet is, het landschap verkloot en grote delen van de bevolking gefrustreerd afhaken.”.

Lees meer »

RES in Zeeland zet kernenergie in

De Telegraaf wijdt een artikel aan de RES plannen van de provincie Zeeland. Een opvallend onderdeel daarin is de voorgenomen langere openstelling van de kerncentrale in Borssele. En de mogelijke installatie van een tweede, krachtiger kerncentrale. Die zou gebruik gaan maken van Thorium waardoor de centrale veiliger wordt en veel minder afval produceert. Een scenario dat wij zeer toejuichen. Zie ook "Bouw 10 kerncentrales en je bent klaar in NL".

Lees meer »