TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

De nuance in de enquête

Recent hield het weekblad Het Kontakt een enquête over Vuurwerk en Windmolens. Ten aanzien van het vuurwerk was het lezerspanel heel duidelijk. Maar over de windmolens kwam een genuanceerder beeld naar voren. 38% was Voor, 32% was Tegen en 28% Neutraal. Ruim 500 lezers gaven hun mening. De nuance zit in de reacties van de bewoners in Zijderveld. Die geven duidelijk aan tegen de plaatsing van de molens te zijn. 

Lees meer »

Kwaliteit

Zijderveld is een van de dorpen in het Groene Hart. En dat is 'bijzonderder' dan we ons vaak beseffen. Een Groen Hart. Tussen de drukke en langzaam uitdijende bebouwing van de grote en kleinere steden om ons heen. Zeer gewild vanwege de rust, de landelijkheid maar ook de centrale ligging. Veel kapers op de kust dus. Veel wensen. Veel belangen. Een platform voor debat in onze regio is  de Kwaliteits Atlas Groenehart. Daar laat men zien waarover en door wie gedebatteerd wordt ten aanzien van onze regio. Zo ook waar wij als vereniging mee bezig zijn.  "Veel bewoners zijn verontwaardigd over de hoogte, waardoor deze windmolens in de open omgeving van Vijfheerenlanden op grote afstand goed zichtbaar zijn. Maar vooral natuurliefhebbers maken zich ongerust. De route van de A2 ligt tussen de uiterwaarden van de Lek, waar veel kieviten, grutto’s en andere weidevogels hun voedsel vinden en de broed- en verblijfsgebieden ten zuiden van de A2 . Een vreemde plek dus om een scherm aan windmolens te plannen."

Lees meer »

De feiten

Recent kregen wij de nieuwsbrief van energiecooperatie de Knotwilg via de e-mail toegestuurd en kregen we zicht op nog wat andere uitlatingen van hen. Daarin zagen we een aantal zaken genoemd die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Wij hechten er aan dat de bewoners van Zijderveld en met name onze leden precieze informatie krijgen. Daarom lichten we hieronder toe wat wij uit eigen waarneming hierover weten.De gemeente heeft het principeverzoek van de Knotwilg en Greentrust ontvangen en in een gesprek met hen aangegeven het te bestuderen en andere instanties zoals onze vereniging te gaan raadplegen. Daarin stelde de gemeente dat De Knotwilg cs zelf een keuze moeten maken (2 of 3 molens) en hun voorstel daarop aan moeten passen. Tevens gaven ze aan de verwachting te hebben eind 2020 een standpunt te kunnen innemen ten aanzien van windmolens. Of en hoe het voorstel van de Knotwilg cs daar in past is nog onduidelijk.Het bestuur van de vereniging is niet in onderhandeling met de Knotwilg en Greentrust. Niet over de molens, niet over het aantal, niet over de plaatsing en niet over fondsen. Wij hebben hen en de gemeente aangegeven tegen de windmolens bij Zijderveld te zijn.

Lees meer »

Klimaatdoelen alleen haalbaar met kernenergie

In de Volkskrant spreekt de directeur van de kerncentrale in Borssele zich uit over de klimaatplannen in Nederland. En geeft aan wat er voor nodig is om de veilige en schone methode van kernenergie waardevol in te zetten. Zodat er een duurzaam alternatief komt voor de onhoudbare combinatie van wind/zon enerzijds en de klassieke (vervuilende) centrales anderzijds. 

Lees meer »

100e lid na drie maanden

Vandaag is een gedenkwaardige dag. In Brussel verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie na 47 jaar. En in Zijderveld tekenden wij het 100ste lid bij, na drie maanden!

Lees meer »

Eigen regie is het belangrijkst

Kort na elkaar zagen we twee keer de bevestiging van wat we als bestuur eigenlijk allang voelden: het Gemeente bestuur moet zelf de regie nemen als het gaat om de energietransitie in deze regio. En de daaruit voortvloeiende optimale plaatsing van windmolens. En zeker niet ingaan op losse initiatieven die 'vanuit de markt' afgevuurd worden. We hoorden het vanuit de mond van de NLVOW vertegenwoordiger op de ALV van 15 januari jl. en vandaag opnieuw in dit artikel in het Kontakt "Houdt eigen regie bij energietransitie.".

Lees meer »