TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Politiek schrikt ook

In het Kontakt spreken vertegenwoordigers van het CDA en de VVD zich uit over de plannen met windmolens en zonnepanelen. André van der Leest: "Wij hebben dit thema een tijdje geleden besproken in onze fractie en je schrikt je rot van de aantallen. Straks kun je geen kant meer opkijken zonder nog een mega-grote windmolen te zien." Twee raadsleden tonen hun bezorgdheid en empathie en pleiten voor het inzetten van alternatieven, waaronder kleine kerncentrales waarmee je in een keer 150 windmolens overbodig maakt.

Lees meer »

Molens tot in je achtertuin?

De Telegraaf doet verslag van de ontwikkelingen in Noord Holland. Ook daar worstelt de provincie met de opdracht van rijkswege om over te stappen op duurzame energie. Helaas lijkt daar de balans tussen de belangen van de bewoners en die van de energie transitie door te slaan naar een kant die wij als bestuur met bezorgdheid gadeslaan. We gaan daarom ons uiterste best doen dit niet zo in Zijderveld te laten gebeuren.

Lees meer »

Drukverschil dodelijk voor vleermuizen

Hoewel het bericht enigszins gedateerd is, is de ontdekking actueel: vleermuizen verongelukken het meest door het plotseling drukverschil dat zich voordoet achter de top van de snel draaiende turbinewieken. Duur hun fragiele bouw kunnen hun longen ineenklappen of soms raken ze gedesoriënteerd. Waardoor de vleermuizen, die nou juist meesters zijn in het ontwijken van objecten in de lucht, hun vermogens verliezen en alsnog vermalen worden in de wieken.

Lees meer »

De nuance in de enquête

Recent hield het weekblad Het Kontakt een enquête over Vuurwerk en Windmolens. Ten aanzien van het vuurwerk was het lezerspanel heel duidelijk. Maar over de windmolens kwam een genuanceerder beeld naar voren. 38% was Voor, 32% was Tegen en 28% Neutraal. Ruim 500 lezers gaven hun mening. De nuance zit in de reacties van de bewoners in Zijderveld. Die geven duidelijk aan tegen de plaatsing van de molens te zijn. 

Lees meer »

Kwaliteit

Zijderveld is een van de dorpen in het Groene Hart. En dat is 'bijzonderder' dan we ons vaak beseffen. Een Groen Hart. Tussen de drukke en langzaam uitdijende bebouwing van de grote en kleinere steden om ons heen. Zeer gewild vanwege de rust, de landelijkheid maar ook de centrale ligging. Veel kapers op de kust dus. Veel wensen. Veel belangen. Een platform voor debat in onze regio is  de Kwaliteits Atlas Groenehart. Daar laat men zien waarover en door wie gedebatteerd wordt ten aanzien van onze regio. Zo ook waar wij als vereniging mee bezig zijn.  "Veel bewoners zijn verontwaardigd over de hoogte, waardoor deze windmolens in de open omgeving van Vijfheerenlanden op grote afstand goed zichtbaar zijn. Maar vooral natuurliefhebbers maken zich ongerust. De route van de A2 ligt tussen de uiterwaarden van de Lek, waar veel kieviten, grutto’s en andere weidevogels hun voedsel vinden en de broed- en verblijfsgebieden ten zuiden van de A2 . Een vreemde plek dus om een scherm aan windmolens te plannen."

Lees meer »

De feiten

Recent kregen wij de nieuwsbrief van energiecooperatie de Knotwilg via de e-mail toegestuurd en kregen we zicht op nog wat andere uitlatingen van hen. Daarin zagen we een aantal zaken genoemd die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Wij hechten er aan dat de bewoners van Zijderveld en met name onze leden precieze informatie krijgen. Daarom lichten we hieronder toe wat wij uit eigen waarneming hierover weten.De gemeente heeft het principeverzoek van de Knotwilg en Greentrust ontvangen en in een gesprek met hen aangegeven het te bestuderen en andere instanties zoals onze vereniging te gaan raadplegen. Daarin stelde de gemeente dat De Knotwilg cs zelf een keuze moeten maken (2 of 3 molens) en hun voorstel daarop aan moeten passen. Tevens gaven ze aan de verwachting te hebben eind 2020 een standpunt te kunnen innemen ten aanzien van windmolens. Of en hoe het voorstel van de Knotwilg cs daar in past is nog onduidelijk.Het bestuur van de vereniging is niet in onderhandeling met de Knotwilg en Greentrust. Niet over de molens, niet over het aantal, niet over de plaatsing en niet over fondsen. Wij hebben hen en de gemeente aangegeven tegen de windmolens bij Zijderveld te zijn.

Lees meer »