TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Waar komen de molens?

De gele stippellijn laat op bijgaande tekening zien waar volgens de stichting De Knotwilg de windmolens zijn geprojecteerd. Over de hele lengte kunnen er twee of drie molens komen. Tussen elke molen moet een tussenruimte zijn van ca. 500 meter. Bij twee molens kunnen ze dus ook ‘allebei links’ of ‘allebei rechts’ staan.

Lees meer »

Wakker liggen van windturbines

In 2006 promoveerde Frits van den Berg aan de universiteit van Groningen met zijn proefschrift "The Sound of High Winds: The Effect of Atmospheric Stability on Wind Turbine Sound and Microphone Noise".  Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windmolens in hun buurt 's nachts zoveel lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware donquichottes proberen ze hun gelijk te halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Te vergeefs want windenergie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt Frits van den Berg. Uit zijn onderzoek blijkt dat het geluid van windmolens na zonsondergang sterk toeneemt omdat er dan hogerop meer wind staat. “Hoewel de windlobby lang heeft beweerd dat dit onzin is of het bagatelliseert, zijn de feiten gewoon onweerlegbaar.” Zie ook Steeds Meer Waarschuwingen.

Lees meer »

758 Molens?

Het samenwerkingsverband U10 waarin Vijfheerenlanden samenwerkt met de andere gemeentes binnen de provincie Utrecht, heeft een verkenning laten doen over het huidige en toekomstige energie gebruik en de mogelijkheden tot besparing. Één van de geschetste mogelijkheden is het plaatsen van in totaal 758 windmolens in de provincie. Lees meer hierover in dit rapport.

Lees meer »

Wulpen door de molen?

Al decennialang vliegen wulpen heen en weer over de weilanden ten Noorden van Zijderveld. Precies daar waar de windmolens gepland staan. En hun aantal is al aan het afnemen. Zie het onderzoek op de site van Sovon. 

Lees meer »

Zorg voor landschap

In het dagblad Trouw word aandacht besteed aan de inrichting van ons landschap. Naar aanleiding van een rapport van het Planburo voor de Leefomgeving. Men signaleert daar dat er meer aandacht moet komen voor draagvlak bij onder meer het plaatsen van windmolens. En adviseert ze ter verzamelen in grote windmolen parken in windrijke omgevingen en af te zien van de kleinschalig windmolenparken zoals er nu een gepland is voor Zijderveld.

Lees meer »

In de bus!

Vandaag viel er in alle brievenbussen van Zijderveld onze aankondiging over het bestaan van de vereniging. En de oproep om naar de informatie avond te komen op woensdag de 20e. Zie ook het andere nieuws bericht Informatie avond op 20 November. Brief toch niet gekregen? Reageer dan via Reacties.

Lees meer »