TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Met biomassa subsidieer je de klimaatverandering

Nederland komt van de regen in de drup als de subsidiëring van biomassacentrales doorgaat, waarschuwt hoogleraar Michael Norton, directeur milieu van de Europese wetenschapskoepel Easac in dit artikel in Trouw.  ‘Biomassa is in een veel te groen jasje in de EU-regelgeving terechtgekomen.’

Lees meer »

Gunstig besluit over windturbines

Op 30 september nam de gemeenteraad Vijfheerenlanden een besluit over hoe de RES verder zal gaan in onze gemeente. Dankzij een amendement en een motie kreeg dit besluit een voor ons gunstige richting. Zie voor alle details de agenda. De RES kwam aan bod bij punt 7.2.

Lees meer »

Voor de twijfelaars

Mochten er bij u nog twijfels zijn over de schadelijke effecten van windturbines, dan is het aanbevolen om eens de artikelen te lezen op Windwiki. Men is daar bezig medische informatie van hoge kwaliteit omtrent de invloed van windturbines te verzamelen. Vragen die worden beantwoord zijn:

Lees meer »

Meldt uw klachten over windturbines

Woont u in de buurt van bestaande windturbines? En heeft u er last van? Dan is hierbij het verzoek om die klachten te melden bij de NLVOW. Die is over het hele land heen begonnen de klachten te verzamelen. Om daarmee onze regering aan te kunnen sturen en eerlijk, diepgaand en verantwoord onderzoek te doen naar de schadelijke effecten van windturbines. Lees er hier meer over.

Lees meer »

RES plan Zijderveld in strijd met Landschapsvisie

Op 13 September gaat de commissie RVE de Landschapsvisie Vijfheerenlanden bespreken. U kunt deze Landschapsvisie hier vinden onder agendapunt 5.1. We namen dit stuk grondig door. En we kwamen tot de conclusie dat de plannen van de gemeente om zoekgebied Zijderveld in te zetten om windturbines op te bouwen ten bate van de RES plannen, strijdig is met deze visie.

Lees meer »