TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Is het tij aan het keren?

Het begint er op te lijken dat de uitspraak van de Raad van State echt invloed heeft. Vorige keer zagen we al dat de vergunningen voor windturbines bij Houten hierdoor vernietigd werden. Maar nu lijken ook energie maatschappijen zich terug te gaan trekken.

Lees meer »

Uitspraak RvS doet zich voelen

De uitspraak die de Raad van State recent deed inzake windturbines begint zich te laten gelden. Op de NOS verscheen dit artikel. Op de site van het ANP was het in deze vorm te lezen.

Lees meer »

Bedrijven willen best wel aan de kernenergie

Al een tijd pleiten wij voor de inzet van kernenergie als hulp bij het klimaatprobleem. Moderne centrales op Thorium zijn veiliger, kunnen draaien op veel voorkomende brandstoffen en hebben een veel kleiner rest-afval probleem. De regering liet onderzoeken of er animo is bij bedrijven om kerncentrales te bouwen. Bijgaand artikel uit de Volkskrant gaat daar over. Hieronder de hoofdlijnen en wat duiding.

Lees meer »

Impact uitspraak RvS veel groter dan bestuurders doen geloven

In de Trouw stond vandaag bijgaand artikel waarin Albert Koers zich uitspreekt. Albert Koers is emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid. Hij schetst hoe de impact van de recente uitspraak van de Raad van State over vergunningen voor windturbines veel verder gaat dan onze bestuurders nu denken en/of zeggen.

Lees meer »

Wethouder speelt dubieus spelletje

Tijdens de vergadering van de Commissie RVE op 5 juli kwamen meerdere insprekers langs die hun mening gaven over de zoekgebieden, windturbines en wat dies meer zij. Daarna kwam de verantwoordelijk wethouder aan de beurt en die gaf een opmerkelijke inzage in hoe zij een dubieus spel speelt. En de commissieleden en bewoners met woorden en zinnetjes als ‘opgave’, ‘moeten’, ‘het kan niet anders’ en ‘heus het komt allemaal goed’ op het verkeerde been wil zetten. Vervolgens konden de leden van de commissie hun mening geven en vragen stellen.

Lees meer »

SP: wind alleen op zee en Nijpels naar huis

In bijgaand artikel uit de Telegraaf spreekt Lilian Marijnissen van de Socialistische Partij zich op een onverwachte manier uit. De SP was, net zoals Groen Links, jarenlang voorstander van het opwekken van energie met windturbines. Op land.

Lees meer »