Onderschatting en negeren

Gepubliceerd op 16 mei 2021 om 14:05

In de recente geschiedenis zijn talloze voorbeelden te vinden van kleinere of grotere rampen die voorkomen of verkleind hadden kunnen worden. Als de burgers en de regering tijdig acht hadden geslagen op de waarschuwingen en ze serieus hadden genomen.

Helaas zien we al te vaak dat die signalen genegeerd worden. Of dat bestuurders degenen die de signalen afgaven in een kwaad daglicht stelden of anderszins het zwijgen oplegden. Of dat de burgers, mensen zoals u en wij, dachten dat het allemaal wel mee zou vallen en er niks aan deden of niet tegen in verzet kwamen.

Een korte selectie uit dit soort gebeurtenissen. Klik op de links om de bijbehorende tijdslijnen te zien.

  • De Watersnoodramp uit 1953. 1836 mensen verloren het leven. Ondanks waarschuwingen van het KNMI voor stormen en hoogwater gingen burgers gewoon door met hun normale bezigheden. Een hoofdingenieur had al geruime tijd de regering gewaarschuwd voor de slechte toestand van de dijken. Andere belangen werden hoger geacht. De plannen van de Deltawerken lagen al klaar vóór 1953.
  • Softenon was een kalmerend middel dat bij gebruik door zwangere vrouwen leidde tot ernstige misvormingen bij baby’s. Het kwam in 1959 op de Nederlandse markt. Al in 1956 was het eerste slachtoffer te betreuren. In 1960 komen de eerste waarschuwingen. In 1961 negeert de fabrikant in eerste instantie de waarschuwingen en dreigt het ministerie voor de financiële schade te laten opdraaien. In December 1961 wordt het middel van de Nederlandse markt gehaald. Eind 1962 word een wet aangenomen over Geneesmiddelen wat uiteindelijk geleid heeft tot de oprichting van het Lareb.
  • De Fraude Signalering Voorziening (FSV) is een systeem van de belastingdienst dat ingezet werd bij het opsporen van belasting fraude. Het heeft een belangrijke rol gespeeld bij de recente toeslagen affaire. Het ontstond in de jaren 2001 tot 2014. Eerst lokaal met allerlei EXCEL bestanden, later landelijk. In 2018 word duidelijk dat het systeem niet voldoet aan allerlei privacy regels. Allerlei acties worden uitgevoerd zonder het echte probleem aan te pakken. Eind 2019 wordt besloten dat het systeem moet worden vervangen. In Maart 2020 wordt de Kamer geïnformeerd over het stoppen van het systeem.

Recent publiceerden wij een serie artikelen onder de titel ‘De Wind Papers’. Daarin is in een soort tijdslijn te zien hoe de regering de normen voor windmolens bijgesteld heeft. En wat voor kwalijke invloed windmolens daardoor hebben op omwonenden als ze te dicht bij huizen worden geplaatst. Als je terugkijkt naar de hier boven genoemde rampen is het niet ondenkbaar dat het verhaal zoals geschetst in ons nieuwsbericht Februari 2030 werkelijkheid gaat worden. Misschien dat we dit keer lering trekken uit de historie door ons ons luid en duidelijk te laten horen. En dat de bestuurders hun plannen tijdig aanpassen.