Vogels de klos

Gepubliceerd op 17 mei 2021 om 14:12

We berichtten er al eerder over: vogels dreigen de klos te worden als er windmolens geplaatst  gaan worden in het zoekgebied Zijderveld. SOVON, de Stichting Vogelonderzoek Nederland publiceerde recentelijk een document waarin ze uiteenzetten op welke plekken vogels risico's lopen op schadelijke invloed van windmolens. Zo ook onze regio. Wat blijkt: zowel de broedvogels als de niet-broedvogels zullen zeer waarschijnlijk impact ondervinden. Op de door SOVON gekozen 'schade schaal' scoren ze beiden gemiddeld.

Het wonderlijke is, is dat als men de kaart met zoekgebieden van Vijfheerenlanden (zie het eerste document hieronder) goed bestudeert, dat er aan de Noordkant van de A2 een gebied ligt dat zich ogenschijnlijk ook leent als zoekgebied. In zowel dát gebied als het zoekgebied Zijderveld lopen de vogels volgens de SOVON kaarten min of meer een gelijk risico. Toen wij vroegen aan de gemeente waarom dat gebied aan de Noord kant niet meegenomen is als zoekgebied kwam er als antwoord dat dat gebied door de provincie Utrecht is aangewezen als belangrijk vogelgebied. Toen wij vroegen waarom dat dan niet ook op gaat voor het zoekgebied Zijderveld bleef het stil. Deze kaarten van de SOVON geven ons het gevoel dat de gemeente niet alles laat zien over de manier waarop zij tot de keuze voor zoekgebieden is gekomen.

Onderstaand tweede document laat de gecombineerde inzichten zien over broed-vogels en niet-broedvogels in onze regio. Op de SOVON site staan ook de afzonderlijke kaarten per soort en nog veel meer details.

 

Gemeente Vijfheerenlanden Windkansenkaart 130220
PDF – 3,0 MB 242 downloads
Regio U 16 En U 10 Gevoeligheidskaart Broedvogels En Niet Broedvogels
PDF – 13,8 MB 316 downloads