Zo kan het ook, een voorbeeld van goede participatie

Gepubliceerd op 17 mei 2021 om 14:35

Ons oog viel op de websites van de gemeentes Oudewater en Woerden. Zij hebben grondig werk gemaakt van de voorlichting aan hun burgers.

En van het terugkoppelen van bevindingen tijdens inspraakavonden (de 'oogst' zoals ze dat noemen). En ze huurden professionals in om onder meer een afwegingskader te maken, alvorens ze keuzes maakten over zoekgebieden enzovoorts. Of al die keuzes welgevallig zijn bij de burgers is nog maar afwachten. Maar wat het geheel wél uitstraalt is dat men serieus werk maakt van het informeren en aanhoren van hun bewoners. Er is bijvoorbeeld precies te zien welke zoekgebieden er zijn en waarom men tot die keuzes kwam. En welke meningen er gegeven werden tijdens inspraak avonden. Wat men belangrijk vind en wat niet.

Op de site van natuurlijkvijfheerenlanden.nl is dat allemaal ver te zoeken. De zoekgebieden zijn daar niet terug te vinden. De lijst met vragen en antwoorden was een goede eerste stap en smaakte naar meer. Maar helaas, een echt verslag mét conclusies van de latere inspraakavonden is ook niet te vinden. Vragen die gesteld worden via de site worden niet openbaar gemaakt. Er word niet echt gedeeld. Antwoorden worden vaak niet gegeven. Althans, dat is de ervaring van onze bestuursleden.

Wij hopen dat het bestuur van onze gemeente snel serieus werk maakt van echte participatie.