Je moet het goede doen

Gepubliceerd op 23 mei 2021 om 11:36

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. 

Een bekende tekst die naadloos past op het probleem dat wij zien met windmolens.

  • Steeds vaker en luider wordt betoogd dat windmolens schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Zie onder andere het bijgevoegde bericht uit de Telegraaf waarin bezorgde artsen voor de tweede keer in korte tijd zich uitspreken.
  • De RESsen en het Activiteitenbesluit richten zich (onder andere) op het massaal plaatsen van windmolens in de leefomgeving van mensen maar hebben vooraf geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het nadelig effect op de gezondheid van omwonenden. En dat is wel iets dat op Europees nivo bindend is afgesproken. De Raad van State is zich hierover gaan beraden en kwam tot de uitspraak dat er geen molens mogen komen bij Eefde. Dit kan er mogelijk toe leiden tot gemaakte plannen niet door gaan en in het ergste geval dat molens moeten worden afgebroken.
  • Wij zullen niet nalaten dit steeds sterker onder de aandacht te brengen bij onze bestuurders, ook in het stadium van het verlenen van vergunningen.


De bottom-line is: prima om molens in te zetten als middel om ons energie en milieuprobleem op te lossen, maar doe dat zodanig dat er geen schade wordt toegebracht aan de gezondheid van mensen. En liever ook niet aan die van dieren. En als dat betekent dat er andere middelen moeten worden ingezet, dan is dat maar zo. De enige weg richting duurzaamheid is die van niet-schade aanbrengen. 

Artsen Maken Zich Zorgen Over Gezondheidsrisicos Door Windturbines Ze Kunnen Zorgen Voor Hart Ee
PDF – 883,0 KB 251 downloads