Gebrek aan transparantie leidt tot mist

Gepubliceerd op 4 juni 2021 om 17:11

Mist merk je pas op als je er midden inzit. Van een afstandje zie je wolken, en die zijn soms mooi. Maar als het aan jou is om te navigeren heb je die mist liever niet. Dan hoop je maar dat het flink gaat waaien. Of dat het warm wordt.

Het is mistig rond de plannen om windmolens te plaatsen in Zijderveld, maar ook op veel meer plaatsen in Nederland. Veel wordt niet gezegd. Je kunt dat ook wel een gebrek noemen aan transparantie. Hieronder een greep uit wat we weten, maar niet omdat de gemeente daar heel helder over is in haar officiële communicatie.

  • Om de gemeenteraadsleden te helpen de complexe materie rond energie in de vingers te krijgen is de commissie Ruimte, Verkeer en Economie actief. Zij laten zich voorlichten en vormen en delen hun opinie. Dat deden ze onder andere over het vraagstuk hoe de elektriciteit op te wekken in de periode 2030 tot 2050. Op 2 Maart lieten zij zich horen aan de wethouder. Overwegend koos men voor optie 3: Zon op Dak en Kleine Windturbines. Dus géén grote molens. Ondanks dat het hier gaat over de periode ná 2030 vinden we het belangrijk dat de gemeente dit (hoewel nog opinie) nu al laat weten aan haar bewoners. Want als dat de toekomst is, waarom dan nu moeilijk doen met grote windmolens? 
  • In Alphen aan de Rijn werd, net zoals hier in Vijfheerenlanden, een enquête gehouden over wat bewoners vinden van onder andere windmolens. Het officiële resultaat was "prima, laat maar komen". Journalisten van de Volkskrant ontdekten echter nogal wat manipulaties bij het maken van de enquête, zie bijgaand artikel. Het was bijvoorbeeld niet makkelijk mogelijk om 'nee, ik wil niet' te zeggen. 'In de buurt van woningen' werd vervangen door 'in de omgeving'. Enzovoorts. Lokale raadsleden noemden het een fop-enquête. Bij het invullen van de enquête hier in Vijfheerenlanden kregen onze bestuursleden maar ook andere bewoners hetzelfde gevoel. Willen onze bestuurders dan alleen de voorstanders aan het woord laten komen?
  • Nadat wij op de kaart met aangewezen zoekgebieden voor windmolens een andere locatie vonden die volgens ons geschikt was, vroegen we waarom die afgevallen was. Het antwoord was dat dat bewuste gebied door de provincie aangewezen was als belangrijk natuurgebied. Wij hebben gevraagd waarom dat criterium niet meteen bij de lijst was gevoegd en of men kon verwijzen naar die provinciale verordering. Wij hebben hier tot op heden nog steeds geen antwoord op. Zie ook ons eerdere bericht.
  • Tenslotte de informatie op de site die simpelweg onjuist en daarmee misleidend is. We hebben hierover opmerkingen gemaakt, maar de foutieve informatie staat er nog steeds op. Het gaat om de vraag onderaan op deze pagina: "Hoe zien jullie het dringende advies van het college van Rijksbouwmeesters om windenergie alleen op zee op te wekken, veel efficiënter en goedkoper, en slechts enkele zeer grote windparken op land, zoals op de Maasvlakte?". Het antwoord luidt: "Er wordt al stevig ingezet op wind op zee (49 TWh op zee en 35 TWh op land). De beschikbare duurzame elektriciteit die op zee wordt opgewekt zal aan land eerst gebruikt worden door de grote industrieën langs de kust en de Randstad. Het is niet aannemelijk dat deze energie naar de uithoeken van het land wordt vervoerd. Energieopwekking dicht bij de vraag is in dat geval aantrekkelijker en betaalbaarder. Ook is er groot rendementsverlies, wanneer elektriciteit over grote afstanden getransporteerd wordt.". Iemand met een beetje technische aanleg weet dat dit de grootst mogelijk flauwekul is. Elektriciteit wordt via het hoogspanningsnet door heel Europa en verder vervoerd en legt daarbij soms duizenden kilometers af. Deze onzin inzetten om wind op land te verdedigen is in onze ogen echt misleidend. En dat de tekst er nog steeds staat nadat we dit aankaartten is zorgelijk.

Wat wij hopen is dat de tendens die we bespeuren voortkomt uit een gebrek. Een gebrek aan kennis en ervaring. Over de achterliggende technieken, over de samenhang en over effectief communiceren. We hebben er nog steeds hoop op dat onze bestuurders wakker worden en een eerlijk verhaal gaan vertellen. Zo niet, dan blijven wij als vereniging doorgaan met opwekken van wind (nee, niet bedoeld als grap) en warmte, zodat de mist als vanzelf optrekt.

Alphen Aan Den Rijn Mag In Enquete Kiezen Tussen Windmolens En Windmolens De Volkskrant
PDF – 286,0 KB 219 downloads