Meer ruimte in Autena?

Gepubliceerd op 24 juni 2021 om 14:24

Vanavond 24-6  in de VHL-plein vergadering wordt onder meer gekeken naar de benutting van de drie zoekgebieden voor wind. Verschillende combinaties komen daarbij langs en ook wordt er getoond wat de resultaten van de participatie waren.

Opvallend is dat de plek Autena niet optimaal lijkt te worden hergebruikt, men spreekt slechts over 1 turbine erbij plaatsen. Terwijl alle landschapsarchitecten pleiten voor clustering.  En volgens zeggen van de gemeente de klachten van omwonenden over Autena minimaal zijn.

De mogelijkheden

We namen de mogelijkheden van het gebied onder de loupe. En we denken dat de twee opstellingen die we hier schetsen extra flexibiliteit geven om het gewenste vermogen op te stellen en de schade aan de omgeving te minimaliseren. We adviseren de raadsleden hiermee om de wethouder te vragen haar huiswerk beter te maken alvorens met concretere invullingen te komen.

We zien twee opties: A) uitbreiding met drie turbines van het huidige type of B) uitbreiding met twee grote turbines. Zie helemaal onderaan de tabel met details en de plaatjes van de twee opties.

Veiligheidszone en verlies

Als je kijkt naar de huidige situatie zie je dat de turbines allemaal onderling op dezelfde afstand staan, in onderstaande tabel aangeduid met de 'veiligheidszone'. Die is nu in Autena 2,5 maal de rotorlengte.  Als je die zones aanhoudt, dan heeft het gebied ruimte voor ofwel 3 extra turbines van het huidige type met 3 Mw vermogen (A), of 2 grote turbines met 5,6 MW vermogen (B). Omdat de molens relatief dicht op elkaar staan houden we in onderstaande berekening een verliesfactor van 2% aan bij berekening van het bruikbare vermogen.

Grote en kleine turbines

We keken naar welke grote turbines beschikbaar zijn. Bij Windplan Blauw gaan ze 37 turbines neerzetten van het type Enventus V162-5,6 MW. We gaan er hier van uit dat het vermogen en de afmetingen in de buurt zullen liggen van dit type. Als het gaat om inzet van kleine turbines dan houden we het vermogen en afmetingen aan van de huidige Nordex 131 turbines.

Resultaat

Het resultaat is 

A) bij extra gebruik van de bestaande types komt het totaal beschikbare vermogen uit op 17,64 MW 

B) bij aanvulling met grote types komt het totaal beschikbare vermogen uit 19,79.

Met een respectievelijk tekort ten opzichte van het nagestreefde vermogen (25,8) van 8,16 of 6,01 MW. Dat vermindert het aantal turbines dat elders geplaatst moet worden aanmerkelijk.

 

Gegeven Optie A (klein) Optie B (groot)
Type Nordex N131 Enventus V162-5,6
Ashoogte 100 m 168 m
Tiphoogte 165 m 249 m
Rotordiameter 131 m 162 m
Rotorlengte 65,5 m 81 m
Veiligheidszone 161,5 m 202,5 m
Vermogen / stuk 3 MW 5,6 MW
Opgesteld vermogen 3 * 3 + 3 * 3 = 18 MW 3 * 3 + 2 * 5,6 = 20,2 MW
Bruikbaar vermogen 98% * 18 = 17,64 MW 98% * 20,2 = 19,79 MW
Verschil tov wens 25,8 – 17,64 = 8,16 25,8 – 19,79 = 6,01

 

Klik op onderstaande plaatjes om ze te vergroten.

Optie A (klein)

Optie B (groot)