Schokkende houding naar raadsleden en inwoners

Gepubliceerd op 25 juni 2021 om 13:10

Gisteren werd de raadsleden geïnformeerd over het RES bod en de resultaten van de participatie. Het verloop van die vergadering is hier terug te zien.  Wij hebben die meeting online meegekeken en na afloop de video nog eens nauwlettend doorgenomen. We kwamen beide keren tot de conclusie dat de wethouder en haar ambtenaren een schokkende houding hebben richting raadsleden en bewoners. Sleutelwoorden zijn niet-betrokken, zelfingenomen, hardnekkig negeren, onprofessioneel, desinteresse, wegmoffelen en onderschatting.

We hopen dat onze raadsleden in staat zijn deze tendens te keren en op hun strepen gaan staan. Net zoals dat in de Tweede Kamer gebeurde.

Wat we achtereenvolgens langs zagen komen:

  1. Het onderwerp RES kreeg 23 slides. Die kosten gemiddeld 3 minuten om te bespreken, dus normaal 69 minuten. Dat moest nu in half uur gepropt worden. Na 30 minuten was de spreker inderdaad klaar en konden vragen worden gesteld. Er zijn door 4 (van de 27!) deelnemers vragen gesteld, de rest moet achteraf schriftelijk worden ingediend. Wij vinden dit een slechte manier van informatie delen en begrip opbouwen, terwijl de vergadering informatief moest zijn. Het is een onderschatting van het belang van de RES vanwege de kans op grote impact op omwonenden en een niet betrokken zijn bij raadsleden die geacht worden hier verstandige keuzes over te maken.
  2. Op 14:30 komt een slide langs met de vooraf gestelde vragen vanuit de werkgroep RES. Daarin word gevraagd om onderzoek door een onafhankelijke deskundige. Het antwoord van de spreker is dat de wethouder en haar ambtenaren de inzet van een onafhankelijk deskundig nu niet nodig en verstandig vinden vanwege de actuele tegengestelde meningen. Wij vinden dat zelfingenomendheid van de bovenste plank, alsof a) het onderwerp niet van belang is, b) alsof raadsleden niet in staat zijn zich een mening te vormen uit tegengestelde signalen, dat doen ze immers veel vaker en c) omdat er zelfs in de Tweede Kamer inmiddels om wordt gevraagd.
  3. Op 20:23 verschijnt opeens een nieuw zoekgebied en verdwijnen Autena en Zijderveld. Zie de banner van dit nieuwsbericht. Gebaseerd op de afstandsnorm van 10 keer de ashoogte bleken opeens alleen de geel omcirkelde gebieden nog in aanmerking te komen. Wij vielen steil achterover. Hoe bestaat het dat deze optie nu pas boven water komt en niet aan de omwonenden en raadsleden is getoond tijdens de participatie? Waarom negeert deze wethouder toch zo hardnekkig de gevoelens van inwoners en hun gezondheid?
  4. Op 25:54 wordt een slide getoond die aangeeft wat de ruimte is qua netbelasting voor extra windturbines. We zien daar dat Autena 10 MW over heeft. Ruim voldoende dus voor de drie kleine turbines of de twee grote zoals wij die eerder schetsten. Wat maakt toch dat de ambtenaren dit niet als professionals in hun huiswerk meenamen?
  5. Op 28:30 wordt aandacht besteed aan de uitkomsten van de participatie. Op enig moment zegt de spreker dat er ‘helaas’ niet gevraagd is of de inwoners van Vijfheerenlanden windturbines nabij woningen een probleem vinden. Terwijl er op die slide word gemeld dat slechts 37% van de Nederlandse bevolking dat inderdaad geen probleem vind. Vermoedelijk 63% dus wel! Wij lezen hier opnieuw uit dat deze wethouder desinteresse heeft in wat bewoners willen. Ja, ja, die windmolens moeten er komen!
  6. Op 30:00 wordt middels woordwolken verbeeld wat de opbrengst is van de participatie. In de aanloop naar deze vergadering waren stukken met alle details uit de participatie nog terug te vinden op de site. Nu zijn ze verdwenen. Ook hier uit lezen we opnieuw dat negatieve reacties worden weggemoffeld.
    Gelukkig hadden we het opinievoorstel met daarin de conclusies op hoofdlijnen kunnen downloaden. U treft het hieronder aan.
  7. Op 31:53 wordt een slide vertoond met daarop een poging om begrip te krijgen voor de manier waarop windturbines worden geïntroduceerd. De evolutie van traditionele windmolen naar windturbine wordt vergeleken met die van oldtimers naar moderne ‘concept cars’. Gemakshalve vergetend dat moderne windturbines 10 keer zo hoog zijn als traditionele windmolens en de auto kwaliteit voor veiligheid van berijders en andere verkeersdeelnemers aan zeer hoge normen moet voldoen. Ook hier zien we een zorgwekkende onderschatting van de impact van windturbines en de intelligentie van inwoners en raadsleden.

 

RVE 301985 Opinievoorstel Over De Benutting Van De 3 Zoekgebieden Binnen Het RES Bod 1 0 U 16 Ondertekend 1
PDF – 886,2 KB 240 downloads