Motie in 2e Kamer: Onderzoek effecten windturbines en pauzeer de RES

Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 19:56

Vorige week hebben de fracties van de VVD en de SP in de Tweede Kamer een motie ingediend om de effecten van windturbines op de gezondheid van omwonenden verder te onderzoeken, alvorens de RES-sen verder vorm te geven.  Het valt de indieners onder andere op dat het RIVM niet eenduidig is in zijn standpunt en dat er in het buitenland met andere normen word gewerkt. Gisteren werd de motie gesteund door bijna alle partijen, met 133 voor en 17 tegen en aangenomen. Klik op de afbeelding om de tekst leesbaar te maken.

Wij vinden dat fantastisch nieuws want het is in lijn met wat wij al langer melden.  Wij hebben daarom een aantal raadsleden gevraagd om morgen 24 juni tijdens het informatief VHL-plein voor te stellen de windturbine plannen uit het RES-bod 1.0 te verwijderen. Vandaag zagen we bijgaand persbericht over het RES bod van Vijfheerenlanden langskomen. Wij komen binnenkort op de inhoud ervan terug.

210623 Vijfheerenlanden Maakt RES 1 0 Bekend
Word – 56,7 KB 248 downloads