Is het tij aan het keren?

Gepubliceerd op 2 augustus 2021 om 08:33

Het begint er op te lijken dat de uitspraak van de Raad van State echt invloed heeft. Vorige keer zagen we al dat de vergunningen voor windturbines bij Houten hierdoor vernietigd werden. Maar nu lijken ook energie maatschappijen zich terug te gaan trekken.

Energiecoöperatie de Knotwilg is alleen komen te staan bij hun plannen voor een windpark in Gorinchem. In dit artikel in het AD is te lezen hoe Eneco zich terugtrekt onder de noemer 'stijgende prijzen'. Ogenschijnlijk als een slag bij heldere hemel. Wij zagen dat al aankomen toen we hoorden dat de geplande Algemene Ledenvergadering van de coöperatie op het laatste moment afgelast werd. Het nieuws is overigens nog niet doorgedrongen tot de website van de Knotwilg.

En ja, prijsstijgingen: wij denken dat de complete businesscase onderuit is gehaald door de uitspraak van de RvS. Die gaat immers tot compleet afstel of op zijn minst langdurig uitstel leiden. Tegen die tijd zijn de SDE+ subsidie potten leeg of vloeien allemaal naar wind op zee. Dan zullen windparken op land nooit meer rendabel worden.