Presentatie en concept Advies

Gepubliceerd op 17 december 2021 om 14:00

Op 17 November zouden we onze Algemene Ledenvergadering hebben gehouden. Maar helaas, de Corona maatregelen maakten dat onmogelijk. Bijgaand treft u de presentatie aan zoals we die op die avond hadden willen geven.

Ook ziet u het concept advies wat we mee hadden willen geven aan de aanwezige raadsleden, nadat we dat in die ALV zouden hebben goed gekeurd. Maar helaas, ook die goedkeuring lukte toen niet. Daarom bij deze de vraag aan onze leden om de tekst van dit advies, zoals hieronder vertoond, goed door te nemen en voor uzelf te bepalen of u het er mee eens bent. En alleen als u het er NIET mee eens bent van u te laten horen vóór volgende week 24 december. Horen we voor die tijd niks, dan gaan we er van uit dat u het er mee eens bent. Daarna zullen we het advies opsturen naar de bestuurders van Vijfheerenlanden.

Ons advies:

  1. Afstand van één windturbine of een cluster van windturbines tot een woning, minimaal 10 maal de masthoogte
  2. Hanteer een maximale geluidsdruk voor omwonenden van 35 dB(A) zoals in o.a. Duitsland, Frankrijk en Zweden
  3. 35 dB(A) niet hanteren als gemiddelde op jaarbasis zoals nu Lden (day, evening, night) maar als maximale geluidsdruk op enig moment
  4. Meet maximale geluidsdruk niet op de gevel maar in huis (i.v.m. relatief veel oudere panden in buitengebied VHL)
  5. Meet zowel hoorbaar als niet hoorbaar (laagfrequent) geluid.
  6. MER-toetsing door onafhankelijk deskundige
  7. Voorkom overwegende schade aan fauna en flora
  8. Voldoen aan wettelijke bepaling voor afstand tot buisleiding (241 meter bij windturbine van 244 meter hoog. Bron: memo www.overmorgen.nl aan VHL 19 juli 2021)

 

En hieronder de complete presentatie, inclusief dit advies.

Informatieve Gedeelte Van Afgelaste ALV Tegenwind Zijderveld 17 November 2021
PDF – 1,9 MB 203 downloads