Nu ook een NRD in VHL: reageren is belangrijk

Gepubliceerd op 29 januari 2022 om 11:40

Ook de gemeente Vijfheerenlanden heeft een Notitie Reikwijdte en Diepgang (NRD) opgesteld en geeft iedereen de gelegenheid er op te reageren. Bij deze sporen we iedereen aan dat zelf ook te gaan doen. Hoe meer zienswijzen de gemeente krijgt, hoe beter de NRD zal aansluiten bij wat de bevolking belangrijk vind. Wij zullen vanuit de vereniging een zienswijze indienen namens onze leden. Maar uiteraard kan elk lid zelf ook zijn eigen stem laten horen.

Deze NRD stelt de gemeente op als voorbereiding voor de Omgevingsvisie, waarin zij de ontwikkelingen voor de komende tien tot twintig jaar in beeld gaat brengen. Zij moeten en willen een milieu effect rapportage (MER) opstellen waarin duidelijk wordt wat de gevolgen van allerlei besluiten zullen zijn op het milieu. Omdat het hier echter om een Omgevingsvisie gaat heet het geen MER maar een OER: een Omgevings Effect Rapportage.  Het doel is hetzelfde: breng eerst de gevolgen van je voornemen in kaart, neem dan een besluit en ga dán pas aan de slag, maak je plan en voer het uit.

U vind alle info over de NRD hier. Let op: de NRD zelf staat aan de linkerkant op de pagina als externe bijlage.

Nogmaals, aarzel niet en dien uw eigen zienswijze in. En weet dat het in dit stadium dus niet gaat over dat u tegen of voor windturbines bent etc. Het gaat er om dat u aangeeft wat er onderzocht moet worden tijdens de mer of oer. Dat is de essentie van wat er in een NRD moet staan.