MER blijkt achterhaald, goede NRD nog belangrijker

Gepubliceerd op 5 februari 2022 om 13:02

CORRECTIE. We zaten verkeerd. De reactie termijn van de Nederlandse NRD sluit op de 16e. Die van VHL op de 24e. Zie verderop.

Op NatureToday lazen we dit bericht over opnieuw een zee-arend die door windturbines is omgekomen. Het arme beest heeft nog een uur geleefd nadat het neerkwam, blijkt uit de zware klei tussen de poten.

De vlucht van de arend is goed na te gaan omdat hij een zender droeg en er allerlei 3-D modellen te maken zijn van de gegevens. Uit deze studie, maar tesamen ook met anders studies, blijkt dat de verwachtingen die opgenomen waren in de Milleu Effect Rapportage (MER) van windpark Zeewolde onjuist waren:

"

In de milieueffectrapportage van Windpark Zeewolde werd nog verondersteld dat effecten op Zeearenden vooraf konden worden uitgesloten door een voorspeld “zeer beperkt aantal vliegbewegingen”, maar de zendergegevens laten een ander beeld zien.

"

Hieruit blijkt eens te meer hoe ontzettend belangrijk is om in het start document dat vooraf gaat aan een m.e.r. traject of MER rapportage, namelijk de Notitie Reikwijdte en Diepgang (NRD), veel verder te gaan dan de nu heersende opvattingen. Zodra er ook maar een geringe kans is op of een vermoeden van schade MOET je dat goed onderzoeken. Breed én diep. Doe je dat niet, dan steek je je kop in het zand. En als het gaat om de gezondheid van mensen, dan handel je zelfs in strijd met de Grondwet, het Voorzorgsbeginsel en recente uitspraken van het Hof van Justitie. Want ook nalatigheid of niet-handelen is in deze handelen. Je wíst het, je hád er wat aan kunnen doen, maar je hébt het niet gedaan.

Zowel de rijksoverheid als de gemeente Vijfheerenlanden hebben recent een NRD uitgebracht. Op de eerste hebben we al gereageerd, de reactie op de tweede is in de maak.

Opnieuw herhalen we onze oproep aan u, de lezer, om beide NRD's door te lezen en uw zienswijze er op in te sturen. Elders op de site vind u hoe dat werkt. U heeft voor de Nederlandse NRD de tijd tot 16 februari. Voor die van Vijfheerenlanden tot  24 februari. Een kleine 3 weken dus. Laat van u horen!