Zienswijze NRD opgeleverd

Gepubliceerd op 19 januari 2022 om 10:12

In een eerder bericht meldden we al dat de regering bezig is met het opstellen van een NRD: de "Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER Windturbinebepaling Leefomgeving". Zij nodigen betrokkenen uit om hun zienswijze hierop te geven en dat hebben we zojuist gedaan. U ziet hem onderaan als bijlage.

Een NRD is een beschrijving van wat (reikwijdte) er onderzocht gaat worden, met welke diepgang (detailniveau) in het proces van de zgn. planmer waarin de impact van windturbines op het milieu (inclusief de mens) onderzocht gaat worden. Zodat er op basis van die inzichten betere regels gemaakt kunnen worden omtrent windturbines. De uitkomst komt terecht in het zgn. planMER (let op de kleine en hoofdletters): de Milieu Effect Rapportage van dit plan (namelijk de plaatsing van al die windturbines). De concept NRD vindt u hier (link staat rechts bovenaan de pagina).

De eerder gedane uitspraak van de Raad van State heeft de regering gedwongen dit te doen. En dat is te zien ook: met grote tegenzin en veel geite-paadjes wordt er naar gestreefd om zo snel mogelijk 'weer door te kunnen gaan'. Wij verzetten ons daar tegen en hebben daarom deze lijvige zienswijze opgeleverd.

Na de zgn. Management Summary gaan we achtereenvolgens in op zaken als:

  • Geen besef van de reden, ‘gewoon doorgaan’, tunnelvisie.
  • Het negeren van belangen van burgers.
  • Vage beloftes, ingewikkeld taalgebruik, niet open. 
  • Gezondheid is de grote afwezige. 
  • Over de geluidsnormen. 

Tenslotte eindigen we met bijlages die verwijzen naar

  • de richtlijnen van de EU over de manier waarop de impact van plannen op milieu moeten worden onderzocht
  • uitspraken vanuit de EU over het Voorzorgbeginsel
  • de Nederlandse Grondwet
Zienswijze NRD
PDF – 905,6 KB 187 downloads