Door weer en wind

Gepubliceerd op 15 juli 2022 om 16:03

Definitie spreekwoord:

“zich niet door het weer laten beïnvloeden maar er, ongeacht de weersgesteldheid, op uit trekken."

 

Ondanks dat het weer spreekwoordelijk gezien rustig oogt, moeten we als Vereniging erop uit blijven trekken. Door weer en wind! 

Korte terugblik huidige situatie:

Zoals in de ALV besproken is de wens voor een akkoord vanuit de wethouder met betrekking tot de energiestrategie voor het plaatsen van windmolens voorkomen, dankzij een amendement ingediend door VVD, CDA, SGP en VHL-Lokaal. Hierdoor zijn de uitsluitend beoogde 2 zoekgebieden 'Zijderveld en Autana'  weerlegd naar ca. 10 mogelijke zoekgebieden voor het plaatsen van windmolens binnen de gehele gemeente Vijfherenlanden.

Vanuit de vereniging is hierna een aanvullend advies bij de gemeente aangeleverd. De kern van dit advies is:  het afwachten van de landelijke normen.

 

Advies Tegenwind Zijderveld

Afwachten landelijke normen, 2-4 jaar.

En als dat niet haalbaar is:

  • Afstand tot een woning minimaal 10 maal de masthoogte.
  • Hanteer een maximale geluidsdruk van 35 dB(A) zoals in o.a. Duitsland, Frankrijk en Zweden.
  • 35 dB(A) niet hanteren als gemiddelde op jaarbasis zoals nu Lden (day, evening, night) maar als maximale geluidsdruk.
  • Meet maximale geluidsdruk niet op de gevel maar in huis
    (i.v.m. relatief veel oudere panden in buitengebied VHL).
  • MER-toetsing door onafhankelijk deskundige.
  • Voldoen aan wettelijke bepaling voor afstand tot buisleiding.

Huidige ontwikkelingen zorgen voor onstuimig weer

 

Tijdens de raadsvergadering van 9 juni heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend samen met de VVD en GroenLinks om ervoor de zorgen dat de gezondheidseffectscreening (GES) ook in Vijfheerenlanden ingezet gaat worden bij bouw-/ontwikkelplannen die effecten kunnen hebben op de gezondheid. Positief zou je denken, toch?

Niets is minder waar... De gezondheidseffectscreening (GES) biedt uitkomst voor lokaal maatwerk waardoor windturbines kunnen worden vergund voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het vaststellen van nieuwe algemene milieuregels voor windturbines.

 

Op 8 juni heeft de gemeenteraad van Vijfheerenlanden in vergadering gesproken over het hoofdstuk “duurzame toekomst” in het coalitieakkoord. Hierbinnen heeft D66 een motie ingediend die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Het verzoek van D66 aan het college was als volgt:

‘Om bij de uitvoering van het coalitieakkoord te komen met een raadsvoorstel hoe minimale opwekking van 0,072 TWh voor 2030 gerealiseerd kan worden.”

Onze opgedane kennis over de definitie van TWh maakt ons dan ook grote zorgen. Deze zorgen worden hieronder uitgedrukt in een berekening van TWh naar het voorgestelde aantal windmolens voor 2030 in Vijfherenlanden;

Vanuit huidige kennis en opwekkingsdata vanuit Eneco kwamen wij tot een schrikbarende berekening;

0,072 TWh = 72GWh

-

De 3 windmolens ‘Autena’ hebben een jaarlijkse opbrengst van 30GWh totaal.

-

72GWH omgerekend naar aantal windmolen van formaat ‘Autena’ geeft 7,2 windturbines.

Controle- en waakhondfunctie

Rustig weer of storm op komst? De controle- en waakhondfunctie van onze Vereniging blijkt gister, vandaag en in de toekomst cruciaal te zijn! Vanuit het bestuur en als gehele community moeten wij de huidige ontwikkelingen rondom windmolens blijven analyseren, controleren en gericht advies aan onze gemeente Vijfheerenlanden verzorgen.  

Contributie leden

Naar aanleiding van de noodzaak als Vereniging om effectief en goed door te kunnen gaan, zal dit jaar nog een extra contributie van €5,- per woning in rekening worden gebracht. De structurele contributie voor komend jaar is vastgelegd op €10,- euro per lid. Zoals ingestemd tijdens de algemene ledenvergadering.