TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Vul de enquête in en let op bij de Veelgestelde Vragen

in navolging op het webinar van 30 maart jongstleden publiceerde Vijfheerenlanden meer informatie over hoe het verder gaat met de windmolens etc. Een onderdeel daarvan is deze Veelgestelde Vragen pagina. Ons valt op dat daar twee zaken in staan die niet juist zijn. Die hebben we inmiddels doorgegeven aan de gemeente en we wachten op een reactie.

Lees meer »

Zon op dak vermindert molens

In Den Bosch heeft de gemeente gezien dat dankzij het ruime aanbod van ‘zon op dak’ het aantal benodigde windmolens naar beneden kan. Zo is te lezen in bijgaand artikel uit het AD.

Lees meer »

Landelijke norm nekt bewoners en bestuurders

Windalarm Amsterdam is een beweging die zich net als wij verzet tegen de plaatsing van windmolens in de buurt van huizen. Zij brachten een zogeheten Position Paper uit, vergelijkbaar met ons eigen productie over Gezondheid en Risico's. Het stuk gaat helder en diepgaand in op de gezondheidsrisico's die aan molens kleven. Maar ook laten ze zien wanneer en op welke wijze de huidige normen tot stand zijn gekomen.

Lees meer »

RIVM rapport over geluid klopt niet

Wat wij al eerder stelden is nu ook opgepakt door een groep van ruim honderd medici in Amsterdam, zo is te lezen in bijgevoegd artikel uit de Telegraaf. De groep geeft aan dat het stadsbestuur ten onrechte de gezondheidsrisico’s ontkent. Het stadsbestuur doet dat op basis van het recente rapport van het RIVM over windturbine geluid. Dat rapport klopt niet volgens de medici, want gebaseerd op kleinere molens in een dunbevolkt gebied, op grotere afstand van bebouwing en met lagere geluidsbelasting. In Nederland zijn de normen veel lager dan in het buitenland. Molens komen steeds dichter bij huizen. En ze worden steeds hoger waardoor het geluid steeds verder draagt.

Lees meer »

Politiek zegt nee tegen hoge molens in Culemborg

In Culemborg neemt de gemeenteraad haar positie in. Ze sturen het college van B&W terug met een opdracht om te zorgen voor kleinere windmolens dan tot dusverre gepland door de initiatiefnemers. 270 meter vinden ze veel te hoog. Die maat past niet bij Culemborg. Zo is te lezen in dit artikel in het AD.

Lees meer »

In actie voor de vogels

We spreken haar regelmatig en vinden in haar een medestander tegen de plaatsing van windmolens bij Zijderveld. Annelies van Egmond, Voorzitter Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden.

Lees meer »