TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Kernenergie ook economisch de beste optie?

William Nordhaus is een Amerikaans econoom die zich al lang bezig houdt met het ‘normaliseren’ van het klimaat denken en het vinden van manieren om klimaatmaatregelen doeltreffender te maken via economische prikkels. Als er ‘goede winst’ te maken is, dan pas gaan burgers en bedrijven er echt werk van maken.

Lees meer »

Energie-opwekking bedreigt landschap

De vereniging Lingelandschap heeft tot doel de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke, natuurlijke en milieu waarden in stand te houden of te verhogen van het stroomgebied van de rivier de Linge. Gezien de afstand tot de Linge mag je Zijderveld een goede buur noemen. We kunnen elkaars windmolens zien liggen.

Lees meer »

Toch een stem via burgerpanels?

In het AD troffen we bijgaand hoopgevend artikel aan. Een op het eerste gezicht mooie manier om je stem als belanghebbende te kunnen laten horen. Via ‘burgerpanels’. De voormalige nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is vanuit het Ministerie van Economische zaken aangewezen als voorzitter van een commissie die gaat onderzoeken hoe burgers beter en eerder betrokken kunnen worden bij de energie transitie. Omdat het nu vaak erg mis gaat en burgers veel te laat worden betrokken. Met slechts twee opties: “tekenen bij het kruisje of tegen zijnWe denken dat dit een stap in de goede richting is. Als windmolens niet te ontkomen zijn, zoek dan een oplossing met de minste pijn. Burgers kunnen daar heel slimme oplossingen voor bedenken.

Lees meer »

De helft van de helft van de helft?

Heel recent besteedden we aandacht aan de zorgen over de stabiliteit van het Europese electriciteitsnet netwerk. Vandaag troffen we bijgaand artikel aan in de Trouw. Daarin spreekt het Planburo voor de Leefomgeving zich uit over de invloed van trage besluitvorming rond windmolens en zonnepanelen op  het aansluiten van al die energie opwekkers op datzelfde electriciteitsnet. De netbeheerders weten in ongeveer de helft van de gevallen nog steeds niet waar de apparaten komen en kunnen dus niet beginnen met het leggen van kabels. Dat kost altijd wel even. En als dat allemaal last minute gaat gebeuren draagt ook dat niet bij aan de lever zekerheid.

Lees meer »

Zorgen door windmolens bij electra professionals

In bijgaand artikel van het Financieele Dagblad is deze uitspraak te zien van Hans Grünfeld, een electra professional. Hij is directeur van de vereniging van grote energie gebruiker VEMW. Hij zegt: ‘Mijn grootste zorgen zijn dat mede door de fundamentele veranderingen in de elektriciteitsvoorziening, netbeheerders over minder mogelijkheden beschikken om calamiteiten op te vangen, zoals het wegvallen van grote vermogens, of het plotseling en onverwacht wegvallen van wind.’

Lees meer »