TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Beschamend staaltje WC Eend

Op de site van Barendrecht Nu troffen we dit artikel aan dat ingaat op een beschamend staaltje 'WC Eend' waarin het adviesburo Pondera Consult een hoofdrol speelde.

Lees meer »

Ongeldige vergunningen leiden tot chaos

In bijgaand artikel uit Follow The Money is te lezen hoe de overheid uit angst voor claims en bedreiging van klimaatdoelen, de hand licht met de wet en het beleid laat prevaleren. Ze doen dat op zo'n manier dat bijna alle lokale bestuurders niet meer weten waar ze aan toe zijn en daarmee een makkelijke prooi worden voor winstbeluste initiatiefnemers. 

Lees meer »

Dank u wel!

Natuurlijk zetten wij ons als bestuur in voor de goede zaak omdat we er in geloven en het belangrijk vinden om er telkens opnieuw 'voor te gaan'.  Maar toch, als er vanuit de leden bedankjes en positieve reacties komen, dan voelt dat als een oppepper en een nieuwe dosis energie.

Lees meer »

Landelijke NRD aangekondigd

Het Platform Participatie is een website van de overheid met als doel het mogelijk maken dat burgers inspraak geven op projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierop is op 23 december een voornemen gepubliceerd om een milieueffectrapport te maken voor de op te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving. 

Lees meer »

Advies is definitief

In ons vorige bericht spraken we over het concept advies wat we willen uitbrengen naar de gemeente. Over afstanden en andere normen voor windturbines. Niet omdat we ze hier willen. Maar omdat als we niks zeggen de kans groter is dat belangen van Zijdervelders niet aan bod komen.

Lees meer »

Presentatie en concept Advies

Op 17 November zouden we onze Algemene Ledenvergadering hebben gehouden. Maar helaas, de Corona maatregelen maakten dat onmogelijk. Bijgaand treft u de presentatie aan zoals we die op die avond hadden willen geven.

Lees meer »