TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

De kracht en het karakter van het Gorcums verzet

In het AD lazen we eerder hoe omwonenden uit Gorinchem in verzet kwamen toen daar ‘opeens’ toestemming werd verleend om de wieken van de geplande windturbines bij Groote Haar te verlengen. Energiecoöperatie de Knotwilg en Eneco hadden het plan om bij Groote Haar een windpark te realiseren. Nadat het verzet zich had uitgesproken liet het AD op 30 juli weten dat Eneco zich had teruggetrokken. Achtergrond waren de toenemende kosten, waardoor de business case in gevaar kwam.

Lees meer »

Wethouder tactisch bezig

In het Kontakt stond dit artikel over de zoekgebieden voor windturbines in Vijfheerenlanden. De wethouder laat daarin weten dat zoekgebied Lexmond afgevallen is. En dat zowel Autena als Zijderveld kans maken gebruikt te worden voor de drie voorgenomen windturbines.

Lees meer »

Overal gezondheid

Overal waar plannen gemaakt worden om windturbines neer te zetten hoor je hetzelfde geluid: ze schaden de gezondheid van omwonenden. Nu weer twee voorbeeld uit het Oosten van het land, beiden afkomstig uit het AD: een in Twente en een wat dichterbij, bij de AVRI in Geldermalsen. En telkens komt het lokale bestuur met sussende woorden, terwijl de omwonenden nu al echte klachten hebben. Erg vergelijkbaar met wat we zagen rondom Autena.

Lees meer »

Welkom thuis, bestuurders en bewoners

Voor onze regio is de vakantie binnenkort weer voorbij. Het werk ligt er voor om weer opgepakt te worden. En wat is er veel gebeurd. En wat is er nog veel te doen. Om het u makkelijk te maken hier een korte weergave van wat u paraat zou moeten hebben als het gaat om besluiten over windturbines, zoekgebieden, enzovoorts.

Lees meer »

Toch aanzienlijke overlast bij windpark Autena

Eerder dit jaar gaf de gemeente Vijfheerenlanden aan dat het allemaal best meevalt met de overlast voor omwonenden van het windpark Autena. Uit gesprekken met een tiental omwonenden blijkt dat dat beeld niet klopt en bijgesteld moet worden.

Lees meer »

Het goede voorbeeld?

In bijgaand artikel uit de Telegraaf spreekt Ronald Plasterk zich uit over de krokodillentranen van Ed Nijpels. Die zegt dat de regering beter zijn best moet doen ten aanzien van de klimaatplannen.

Lees meer »