TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

RES kritisch doorgelicht

De Groene Rekenkamer is een stichting die op een wetenschappelijke en kritische manier uiteenlopende uitingen van bedrijven en overheden doorrekent en toetst. Zij zijn begonnen met het objectief en onafhankelijk beoordelen van de Regionale Energie Strategiën (RES) zodat lokale gemeente bestuurders houvast hebben in deze complexe materie. Als eerste namen ze de RES van NoordOost Brabant onder de loupe. Het resultaat zou tot lachen kunnen leiden als het niet zo droevig was. Hieronder in een notendop de conclusies. We namen de RES van Utrecht (de ‘onze’) nog eens door en zien opvallend veel gelijkenissen maar gelukkig ook wel wat positieve verschillen. Desondanks is waakzaamheid geboden en zullen we, zodra er meer bekend is,  onze leden en de gemeentelijke bestuurders informeren.

Lees meer »

Bescherm de mens

In een artikel in het AD spreek advocaat Peter de Lange zich uit. Hij pleit voor een beter bescherming voor mensen tegen de kwalijke invloeden vanuit windmolens. “Als de mens niet beschermd wordt, is het foute boel.”. Hij bepleit dit in een kort geding met als eis het stopzetten van de bouw van tientallen turbines in Drenthe. Een van de punten is dat de normen in Nederland voor windmolens niet zijn geijkt of gevalideerd. Iets wat wij als vereniging ook al bemerkten. Zie onze Visie.

Lees meer »

Goedkoper, veilig en schoner

Ondanks het risico als vervelend te worden ervaren en ervan verdacht te worden aandelen te hebben hier toch weer twee berichten over kernenergie. Het zullen de laatsten wel niet zijn.

Lees meer »

Hoe komen we tot de kern?

Opmerkelijk hoe in heel korte tijd in twee kwaliteitskranten tegelijk over kernenergie wordt gesproken. En hoe de inzichten binnen besturend Nederland langzaam veranderen. In bijgaand artikel uit de Volkskrant wordt het meest steekhoudende pleidooi gehouden voor kernenergie wat we sinds lange tijd voorbij zagen komen. Er is simpelweg geen ander duurzaam alternatief in ons land. Maar niet dat ons land er vol mee gebouwd moet worden...

Lees meer »

Hoop voor windparktegenstanders

De Telegraaf noemde het ‘een bom onder alle Nederlandse windmolenparken’. Bij RTV Noord zijn ze wat voorzichtiger met hun uitlatingen. Hoe dan ook, in België liep een rechtszaak tegen windmolens en uiteindelijk heeft het Europees Hof beslist dat die bouw onwettig was wegens het ontbreken van een verplichte Millieu Effect Rapportage (MER).

Lees meer »

Energie in beeld

Wereldwijd bedroeg de totale energieconsumptie in 2018 ruim 14.000.000TwH, aldus deze site. Daarvan werd 86% opgewekt met fossiele brandstoffen.  Om een indruk te krijgen over hoeveel we het dan hebben: 109 miljard Amerikaans huishouden zouden een jaar lang gevoed kunnen worden met de elektriciteit uit die fossiele energie. En zoals u weet zijn Amerikaanse gezinnen niet de zuinigste.

Lees meer »